Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie
Middagsymposium Prachtig Lastig: reflexpatronen en onbegrepen gedragLang werd gedacht dat alleen het brein verantwoordelijk was voor de verwerking van informatie. Wanneer een kind zich anders ontwikkelde of ongewenst gedrag vertoonde, werd dit toegeschreven aan de prikkelverwerking in het kinderbrein. Het wordt meer en meer duidelijk dat het lichaam, en met name het autonome zenuwstelsel, hier net zo’n belangrijke rol in spelen.
Autisme op schoolDe mogelijkheden van kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen worden onvoldoende benut. In het voortgezet onderwijs wordt de jongere geconfronteerd met een heel team aan docenten. Autisme vergt een andere benadering op school, maar ook een andere houding van de docent.
Psychosociale hulphond helpt jongeren met complexe ggz-problematiekVoor een groep jongeren met zeer gecompliceerde problematiek – waaronder posttraumatische stressstoornissen en eetstoornissen – is genezing zeer moeilijk. Ze gaan van kliniek naar kliniek, vaak zonder resultaat. Nieuw wetenschappelijk bewijs laat zien dat een psychosociale hulphond voor deze groep patiënten een goede oplossing kan zijn.
Horizonmethodiek na seksueel misbruikDe Horizonmethodiek kan ingezet worden om handvatten te geven in de begeleiding van kinderen en hun ouders na seksueel misbruik. Het is een programma van 15 bijeenkomsten voor de kinderen en voor ouders. Elke sessie wordt er een ander onderwerp behandeld.
Autisme =  Een andere volgorde van ontwikkelingOver autisme is veel bekend en toch is er nog zoveel onduidelijkheid over. Het is niettemin de meest onderzochte diagnose bij kinderen. Is het een ziekte, een stoornis, een aandoening, een afwijking of juist een variant van het menselijk zijn? Zelfs daarover is geen eenduidigheid. Waar tot voor kort niet aan gedacht werd, is dat het bij autisme over een andere volgorde van ontwikkeling zou kunnen gaan. Het betekent dat op zich alle onderwerpen van belang voor de ontwikkeling van een kind ontwikkeld kunnen worden, maar in een onverwachte volgorde.
Psychiaters beantwoorden vijf vragen over depressiePsychiaters Joost Janzing en Philip van Eijndhoven beantwoorden vijf vragen over depressie.
De HORIZON-methode | Zo help je kinderen die seksueel misbruikt zijnDeze therapeutenhandleiding beschrijft de opzet en uitwerking van een gestructureerde oudergroep voor ouders van kinderen van 8 tot 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Het is een herziening van het oorspronkelijke protocol dat in 2000 is uitgekomen.
ADHD bij meisjes: 14 tips!Als ouder wil je natuurlijk dat je dochter met ADHD lekker in haar vel zit en dat ze zich goed ontwikkelt. Je doet je best haar te begrijpen en misschien zoek je, net als veel ouders, naar manieren om met haar gedrag om te gaan. Deze 14 tips kunnen je op weg helpen.
Een beetje theorie - Spelenderwijs het probleem ontrafelen: de methode'Spelenderwijs het probleem ontrafelen' is een vanuit de praktijk ontwikkelde methode, gebaseerd op jarenlang werken met kinderen van de basisschool en mensen die ‘anders begaafd’ zijn (zoals kinderen met het downsyndroom). Als schoolmaatschappelijk werker op drie basisscholen in een achterstandswijk in Rotterdam-Zuid heb ik heel intensief met kinderen gewerkt. Alleen het gebruik van taal in de hulpverlening bleek te eenzijdig om bij de kern van het probleem van het kind te komen, en ook op emotioneel vlak bleek het niet toereikend voor het kind. Dit motiveerde mij om op zoek te gaan naar een methode die meer aansloot bij de belevingswereld van het kind.
Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen meeWaar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert en afhankelijk van de heftigheid van de scheiding, zijn er gevolgen voor de ontwikkeling van het kind op korte en langere termijn. Onder andere de emotionele ontwikkeling van een kind kan onder druk komen te staan, waarbij loyaliteit (naar ouders en netwerk) een belangrijke rol speelt.
Het belang van verhalenAls beeld voor mijn werk als therapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie komt spontaan het schilderij van de zaaier van Vincent van Gogh bij mij op. In al zijn tekeningen en schilderijen van de zaaier is de zon op de achtergrond aanwezig. De zon als licht- en warmtebron om het zaad te laten ontkiemen, groeien, bloeien en vrucht dragen. De zon waarop de zaaier kan vertrouwen, is er altijd, ook als we haar niet kunnen zien.
Hulp bij dyslexieDyslexie is de afgelopen jaren een veelgebruikte term geworden, niet alleen in het onderwijs maar ook in de bredere samenleving. Te pas en te onpas zie je het woord opduiken. Maar de bekendheid van de term, en de vlotheid waarmee het woord in de mond wordt genomen, gaat niet noodzakelijk gepaard met adequate kennis over het fenomeen. Heel vaak stoot je op hardnekkige misverstanden, niet alleen in gepopulariseerde publicaties, ook zelfs bij professionals die met kinderen en jongeren met leerproblemen werken.
Hulpverlening aan kinderen en jongeren met FASD: handleidingKinderen met Foetale Alcohol Spectrum Stoornissen (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD) hebben - net als ieder ander kind - recht op een fijne woonplek, goede zorg, onderwijs en vrije tijd waarbij ze zich kunnen ontwikkelen en sociale contacten kunnen opbouwen. Zo kunnen ze uitgroeien tot veerkrachtige volwassenen die een betekenisvolle plek hebben in de samenleving.
Een beetje theorie: ADHD?Bij mij gaat alles heel snel, hard en wild. Zo loop ik bijvoorbeeld niet ge- woon de trap af, maar spring met drie treden tegelijk naar beneden. Of ik glijd van de leuning, want dat gaat veel sneller. Ik heb zoveel energie! Als ik mijn energie niet kwijt kan, begint het te kriebelen in mijn buik en word ik onrustig. Als deze onrust te lang duurt, kan ik het ook echt benauwd krijgen. Wat een akelig gevoel is dat! Om dat gevoel kwijt te raken, moet ik me echt even helemaal uitleven. Met mijn rijke fantasie bedenk ik allerlei spelletjes om mijn energie kwijt te kunnen.
Het perfectionisme van ElviskinderenTwee jaar geleden is de term 'Elviskinderen' bedacht door sociaal pedagoog Ard Nieuwenbroek. Dit zijn kinderen die een doodgeboren of jong overleden broertje of zusje hebben. De term is afgeleid van Elvis Presley wiens tweelingbroer bij de geboorte overleed. Een verlies waar Elvis zijn hele leven lang last van heeft gehad.
Stil en ongezienIn vrijwel elke klas komen ze voor, de stille, onzichtbare, onopvallende kinderen. Deze kinderen lopen anderen niet in de weg, roepen geen irritatie op, maar maken toch geen deel uit van de schoolklas. De andere leerlingen hebben meestal geen hekel aan hen, ze worden niet afgewezen maar ook niet hoog gewaardeerd. Zij zijn er wel, maar tellen en doen eigenlijk niet echt mee.
Het Habitat Delfos Huis : Officiële opening 28 november 2023!Een nieuwe woonvorm voor mensen met autisme/atypische ontwikkeling om zelfstandig functioneren mogelijk te maken.
‘Moedig je kind aan om over traumatische ervaringen te praten’Wat doe je als ouder wanneer je kind een traumatische ervaring heeft gehad? Praat je erover of laat je het rusten? Wetenschappers hadden dit al eerder bestudeerd, maar hun resultaten spraken elkaar tegen. Uit een systematische literatuurstudie van Mèlanie Sloover, promovendus bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit, blijkt nu dat praten over trauma (bijna altijd) de juiste keuze is.
Luistertip: Body Dysmorphic Disorder; een psychische ziekte vol onzekerheidOnzekerheid over je uiterlijk? Een laag zelfbeeld? Daar heeft iedereen weleens last van. Maar wanneer je Body Dysmorphic Disorder hebt, oftewel BDD, kan deze onzekerheid je leven overnemen. Maar wat is het precies? En wat voor impact heeft dit op iemands lichaam? Aan de telefoon is Nienke Vulink. Zij is Psychiater op de afdeling Psychiatrie in het Amsterdam UMC en doet onderzoek naar BDD.
Meer slaapproblemen en psychische klachten onder jongerenIn 2022 zei 22 procent van de 12- tot 25-jarigen dat ze in de afgelopen twee weken slaapproblemen hebben gehad. 16 procent van de jongeren had in de afgelopen vier weken psychische klachten en 12 procent gaf aan een depressie te hebben of hebben gehad in de afgelopen twaalf maanden.
Onderzoek naar EMDR bij jongeren met autisme is veelbelovendRecent werd een Nederlands onderzoek bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) gepubliceerd. Dit onderzoek heeft mede door subsidie van MIND plaatsgevonden. De wetenschappers onderzochten of EMDR werkt bij het verminderen van ASS-symptomen en stress. 21 jongeren tussen de 12 en 19 jaar deden mee aan dit onderzoek.
Ondersteuning ouders van suïcidale kinderen schiet tekortDe ondersteuning aan ouders van kinderen die suïcidaal zijn, schiet ernstig tekort. Als je kind niet meer wil leven grijpt dat fors in op de mentale en fysieke gezondheid van ouders en komt de relatie van de ouders zelf vaak onder druk te staan. Ouders hebben behoefte aan betere informatie, verbinding erkenning en begrip en aan ondersteuning van ervaringsdeskundige ouders.
Helpen behandelingen voor psychische stoornissen kinderen op de lange termijn?Verschillende instanties, waaronder gemeenten, worstelen met het vraagstuk van vroegdiagnostiek en vroege behandeling van kinderen. Moet je psychische stoornissen bij kinderen zo vroeg als mogelijk ‘vinden’ zodat je snel een diagnose kunt stellen en een behandeling kan starten? Dit lijkt een belangrijk beleidsuitgangspunt voor gemeenten; ‘vroeg erbij’ of ‘elke euro die je erin stopt, komt er op de lange termijn weer uit’.
Voer het gesprek over niet-effectief gebleken labeldrift!Begin deze maand verscheen een fraai opgezette cohort studie waaruit bleek dat bijna 40% van de 213 peuters die geclassificeerd waren met een autisme spectrum stoornis (ASS), op 5-7 jarige leeftijd niet meer aan de criteria voor ASS voldeed. “Herstel” van “autisme” hing niet samen met de intensiteit van de ontvangen behandeling (meestal de veel bediscussieerde want kind onvriendelijke Applied Behavior Analysis (ABA)). Dit is in lijn met wat eerdere studies naar de (in)stabiliteit van autistisch gedrag vonden.
‘Jeugdtrauma geeft grotere kans op lichamelijke ziektes’Mensen met een jeugdtrauma hebben meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie onderzoekt hoe dit komt én hoe dit voorkomen kan worden. Eerste bevindingen uit een onderzoek naar hardloop-behandeling bij depressie en angststoornissen zijn bijvoorbeeld veelbelovend. De hardloop-behandeling geeft dezelfde mentale verbetering als antidepressiva, en zorgt bovendien voor een grotere vooruitgang in lichamelijke gezondheid.
3Doc: Wanneer Waan Werkelijkheid Wordt: over leven met een bipolaire stoornisJöran heeft een bipolaire stoornis, dit maakt hem kwetsbaar voor depressies, manieën, en psychoses. Hij kan er op het moment goed mee leven, maar dat is in het verleden wel anders geweest. De ideeën die voor Jöran zo helder waren, werden door zijn vrienden en familie gezien als waanzin. Deze zorgen van zijn dierbaren leiden tot meerdere opnames in klinieken.
1 op de 5 jongeren neemt medicatie voor mentale klachten85 procent van de jongeren heeft last van mentale klachten. Om die problemen de baas te zijn, heeft 1 op de 5 in de afgelopen twee jaar medicatie gebruikt, bijvoorbeeld antidepressiva of slaappillen. Een even grote groep probeert het zelf wel eens op te lossen met alcohol of drugs.
Leren van iedere suïcideDiana van Bergen doet onderzoek naar suïcide onder jongeren. Samen met haar collega’s interviewt ze jongeren die een suïcidepoging deden of suïcidale gedachten hebben. Ook spreekt ze met de naasten van jonge mensen die door zelfdoding om het leven kwamen. Door alle levensverhalen op wetenschappelijke wijze in kaart te brengen, hoopt Van Bergen bij te dragen aan de preventie van suïcides.
Hoe voel jij je van binnen? Welke lichaamsseintjes krijg jij?Denk nu eens aan iets wat jij leuk vindt. Of aan iets leuks wat je hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld je vakantie, je verjaardag, lol maken met je vriend(in). Wat gebeurde er? Hoe deed je toen? Wat was er zo grappig of vrolijk aan?
Effecten van Pivotal Response Treatment bij kinderen met autismeBij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) – ook wel aangeduid als autisme – is er sprake van beperkingen op het gebied van de sociale communicatie en interactie, stereotiepe en repeterende gedragingen en prikkelverwerkingsproblemen. Pivotal Response Treatment (PRT) is een gedragstherapeutische behandeling gericht op de kernproblematiek bij ASS.
Luistertip: Autisme - wat je moet wetenHoe verwerken mensen met autisme informatie precies? Hebben ze allemaal een bovengemiddelde fascinatie voor modeltreinen of zweefvliegtuigen? Hoe zit het met het voelen van empathie? En hoe kunnen we de wereld autismevriendelijker maken, en wat levert dat ons als samenleving op?
Depressieve pubers lijken extra gevoelig voor kritiek van ouders‘Je bent slordig, ruim je kamer op.’ ‘Wat ben je lui vandaag, ga je huiswerk maken’: kritiek is nooit leuk om te krijgen. Maar bij sommige pubers komt dat commentaar extra hard binnen, zo blijkt uit onderzoek van promovendus Lisanne van Houtum. Tieners met een depressie lijken namelijk een stuk gevoeliger te zijn voor de kritiek van hun ouders, dan gezonde jongeren.
Casussen voor de therapeutische praktijkBoeken en films zijn therapeutische casussen bij uitstek. Je leest of hoort namelijk niet óver een bepaalde stoornis of probleem – van buitenaf, maar je gaat er in mee – van binnenuit. Je kruipt onder de huid: Ter inspiratie voor therapeuten, maar ook als input voor individuele en groepstherapie. Als bron van herkenning en troost, als metafoor voor gedragsalternatieven, als casus waarover nagepraat kan worden.
Herkennen van eetstoornissymptomen van de kindertijd tot adolescentiePsycholoog en onderzoeker Pauline Jansen onderzocht tijdens haar ZonMw fellowship eetstoornissymptomen bij adolescenten, waarbij in kaart werd gebracht hoe deze symptomen zich ontwikkelen vanuit de kindertijd tot in de adolescentie.
Het aantal kinderen dat opgroeit met een ouder met psychische problemen of een verslaving is gegroeidVeel kinderen groeien op in een gezin met één of twee ouders met een psychische aandoening of een drugs- of alcoholstoornis. Deze kinderen, afgekort ook wel KOPP/KOV genoemd, lopen een verhoogd risico om op latere leeftijd zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Op basis van nieuwe berekeningen schat het Trimbos-instituut dat inmiddels meer dan een kwart van de thuiswonende kinderen in Nederland in een KOPP/KOV-gezin opgroeit.
Jonge vrouwen vaker burn-outklachtenTNO deed op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar burn-outklachten onder jonge werkenden (in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar). In het rapport wordt ook gekeken naar het aantal verzuimdagen in de afgelopen 12 maanden en of in de afgelopen 12 maanden is verzuimd ten gevolge van psychische klachten, overspannenheid of burn-out waarbij de klachten volgens de jonge werknemer deels of volledig het gevolg zijn van werk.
Durf te zien: Gemiddeld twee kinderen per klas seksueel misbruiktWist je dat er in iedere basisschoolklas gemiddeld twee kinderen zitten die slachtoffer zijn van seksueel misbruik? Een zwaar en altijd aanwezig geheim dat zij vaak jarenlang met zich meedragen – als monstertjes. Als maatschappij hebben we de verantwoordelijkheid om kinderen die misbruikt worden te beschermen. En daarom vragen wij je: durf te zien!
Tienermeiden met ADHD

Nog steeds druk en dromerig geeft een kijkje in het leven van Kiki, een tiener met ADHD. Ze kan heel druk én heel dromerig zijn. In dit boek vertelt ze over haar belevenissen; vaak leuk, grappig en spannend, en soms vervelend. Haar leven is nooit saai. In haar dagboek schrijft ze wat ze denkt en voelt, wat ze goed kan en wat haar moeite kost. Hoewel ze het niet altijd gemakkelijk vindt om ADHD te hebben, komt het haar ook goed van pas!

Een beetje theorie: Hoe verwerkt het kind prikkels en informatie?In mijn praktijk zie ik nooit kinderen met lastig gedrag. Dat is best opvallend. Want om deze reden worden ze wel bij mij aangemeld. Wat ik wel zie, zijn oververmoeide, soms zelfs uitgeputte kinderen. Ze komen niet tot rust. Het maakt dat hun lontjes korter worden, dat ze zich clownesk gaan gedragen of vervallen in vermijdingsgedrag. Veel van deze kinderen zijn overprikkeld voor zaken als licht of geluid. Alle kinderen zijn hyperalert en staan wantrouwend tegenover de omgeving. Of ze zich nou terugtrekken als een slak in zijn huisje of brullen als een leeuw.
Kinderen met een psychiatrisch gediagnostiseerde ouder: circa 570.000 kinderen in Nederland hebben hiermee te maken. We noemen dat KOPP (Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek) en - in het geval van een verslaafde ouder, KOV. De kinderen lopen twee tot vier keer meer kans dan andere kinderen om zelf ook psychische problemen of een verslaving te ontwikkelen, in hun jeugd of als ze volwassen zijn.
Is mindfulness bij ouders en bij kinderen met ADHD een goed idee?Nienke Siebelink promoveerde in 2021 op "Mindfulness-based intervention for children with ADHD and their parents" waarin zij nagaat of dit een waardevolle aanpak is.
Vertel! Verhalentherapie voor kinderen en jongerenVertel! is een indrukwekkend pleidooi om verhalen een belangrijke plaats te geven in de psychotherapie met kinderen. Hoewel Thea Giesen ook aansluiting zocht bij eerdere ontwikkelingen op dit gebied, zijn de werkwijzen en methodieken die zij vindt, vernieuwend en uiterst origineel. De vele voorbeelden die zij geeft, laten haar rijke ervaring zien en werken overtuigend voor wie de processen die zij beschrijft, tot zich door laat dringen. Zij gaat tot een grens, waarbij het vooraf bedachte wijkt voor inspiratie.
Sociale media en mentale gezondheid van jongeren[ Een bijdrage van Remco Pijpers] Wat is het effect van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren? In de VS loopt de discussie hoog op. Ik zet een en ander op een rij.
Angststoornissen bij kinderen en adolescenten: Een uitgebreide gidsAngststoornissen zijn een veelvoorkomend probleem bij kinderen. Schattingen suggereren dat tussen de 3 en 30 procent van de wereldbevolking in hun leven te maken krijgt met een angststoornis.
Wanneer gaat boos zijn te ver?Boosheid is een normaal onderdeel van de menselijke emotionele ervaring, en dat geldt ook voor kinderen. Kinderen leren hun emoties kennen en beheersen naarmate ze groeien en ontwikkelen, en boosheid is een belangrijk onderdeel van dat proces. Het helpt hen hun grenzen te begrijpen, te communiceren wanneer ze zich ongemakkelijk of onrechtvaardig behandeld voelen, en te leren hoe ze op gepaste wijze kunnen reageren op frustraties.
Pasgeborene van ouders met een licht verstandelijke beperkingPasgeborene van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico op een onveilige opvoedsituatie, waarin sprake kan zijn van een inconsistente opvoedstijl, lage sensitiviteit, autoritair ouderschap, maar ook verwaarlozing en mishandeling. Wat zijn de risicofactoren die samenhangen met onveilige opvoedsituaties vanaf de zwangerschap tot de eerste zes levensmaanden bij ouders met een LVB.
Vrienden als je autisme hebt; lust of last?Vriendschappen zijn belangrijk, maar ze kunnen ook moeilijk zijn, zelfs voor autistische jongeren. In dit artikel wordt besproken hoe autistische jongeren behoefte hebben aan vriendschappen, maar dat de verwachtingen en druk van beide kanten het moeilijker kunnen maken.
Hulpverlening: een Grafische dossieranalyse is nodigDe methode van de Grafische Dossieranalyse is een unieke manier om het leven van een persoon op een simpele en overzichtelijke wijze in beeld te krijgen. In één oogopslag wordt via een overzichtelijke tijdlijn duidelijk hoe het leven verlopen is, waar de problemen zitten, hoe de contacten met zorgpersonen zijn geweest en onderwerpen die voor een specifiek persoon van belang zijn.
Kwart van alle jongvolwassenen heeft overgewichtEen kwart van de jongvolwassenen in Nederland lijdt aan overgewicht, bij 7 procent is er zelfs sprake van ernstig overgewicht (obesitas). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is de afgelopen jaren toegenomen. In 2014 had 15 procent van de 2- tot 25-jarigen overgewicht, in 2022 was dat 17 procent. Van de jongvolwassenen, tussen de 18 en 25 jaar, was 21 procent in 2014 te zwaar en in 2022 was dat 25 procent. Het aandeel jongeren met obesitas is sinds 2014 gelijk gebleven.
Aantal jongeren met suïcidale gedachten onverminderd hoogOok na een periode zonder coronamaatregelen blijft het aantal jongeren, van 12 tot 25 jaar, met serieuze suïcidale gedachten onverminderd hoog (16%). Na bijna een verdubbeling in de laatste lockdownperiode (van 9% in het najaar van 2021 naar 17% tussen december 2021 en februari 2022) daalde dit percentage nauwelijks.
Kinderen met autisme ervaren dezelfde emoties als anderenJonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) ervaren dezelfde emoties als kinderen zonder autisme, maar zij reageren op een andere manier. Dit concludeerde orthopedagoge Gemma Zantinge, die eind februari aan de Universiteit Leiden op dit onderwerp promoveerde.
Hoe een trauma zich kan nestelen in je lichaamWe zijn steeds bewuster bezig met onze mentale gezondheid. Dat blijkt ook uit de vele video’s over dit onderwerp die rondgaan op social media. Van ADHD tot ‘stored trauma’ en van hormooncoaches tot transgenderzorg: heel vaak zijn de stellige claims die in video’s op social media worden gemaakt niet op wetenschappelijke feiten gebaseerd. In deze aflevering van Pointer Checkt: kan een mentaal trauma zich opslaan in een lichaamsdeel?
Grondlegger in Nederland: Theo Hart de RuijterTheo Hart de Ruyter (1907- 2001) behoort tot de grondleggers van de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie. Zelf gaf hij als achtergrond voor zijn uiteindelijke keuze voor dit vak (dat op dat moment eigenlijk nog moest worden uitgevonden) een ingrijpende ervaring in zijn kinderjaren. Hart de Ruyter was geboren in Kediri op Oost Java, voormalig Nederlands-Indië, waar zijn vader werkte als inspecteur in de bosbouw.
Luistertip: Touché met Binu SinghKinderpsychiater Binu Singh wil ons bewust maken van het belang van de eerste duizend dagen van een mensenleven. Deze hogesnelheidsmaatschappij is gemaakt voor volwassenen en houdt geen rekening met het opgroeiend kind.
Jong na corona : Welzijn van jongeren tussen 2017 en 2022Het HBSC-onderzoek liet in 2021 zien dat mentale problemen onder scholieren in Nederland tussen 2017 en 2021 fors zijn toegenomen. Daarom hebben de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut daarom in het najaar van 2022 opnieuw grootschalig onderzoek gedaan naar het welzijn van scholieren. In het rapport ‘Jong na corona’ worden actuele cijfers en trends besproken over de volgende onderwerpen:
Mensen met jeugdtrauma hebben vaker ongezonde leefstijlMensen met een jeugdtrauma hebben meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie onderzoekt hoe dit komt én hoe dit voorkomen kan worden. Eerste bevindingen uit een onderzoek naar hardloop-behandeling bij depressie en angststoornissen zijn bijvoorbeeld veelbelovend. De hardloop-behandeling geeft dezelfde mentale verbetering als antidepressiva, en zorgt bovendien voor een grotere vooruitgang in lichamelijke gezondheid. Dit meldt Amsterdam UMC.
De opkomst van de kinderpsychiatrie maakte deel uit van de sterk toenemende aandacht voor ‘probleem- en zorgenkinderen’ aan het begin van de twintigste eeuw. Het ontstaan van dit nieuwe subspecialisme moet worden begrepen tegen de achtergrond van meerdere, elkaar deels versterkende, deels doorkruisende bewegingen.
''De focus op het hele systeem geeft mij ook een gevoel van trots op het ‘orthopedagoog zijn’''De focus op het hele systeem geeft mij ook een gevoel van trots op het ‘orthopedagoog zijn’. Niet het kind is ‘stuk’, maar het systeem heeft een vraag aan de jeugdhulp. De vragen van Van Os waar Van der Doef naar verwijst zijn daarbij prachtig.
Autisme als atypische ontwikkelingIn Autisme als atypische ontwikkeling beschrijft Martine Delfos voor het eerst de kenmerken van autisme zoals die voortspruiten uit de Theorie van het Socioschema met de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person), de regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon. Helder wordt beschreven hoe deze met elkaar samenhangen en ook hoe ze logisch uit elkaar volgen.
Voor veel jongeren zijn puberteit, verliefd worden, relaties en seksualiteit belangrijke onderwerpen. Ook zien we steeds meer jongeren die vragen hebben over hun genderidentiteit. Toch blijken veel behandelaren in de jeugdhulp en jeugd-ggz deze thema’s nauwelijks te bespreken met de jongeren die ze behandelen. Ook als de jongeren door medicatie een verhoogde kans hebben op seksuele bijwerkingen. Om deze onderwerpen makkelijker bespreekbaar te maken zijn er nu twee communicatietools beschikbaar: de SexQ en de SexQ Medicatie.