Autisme

Algemene omschrijving

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. Men weet nog niet precies welk deel van de hersenen gestoord is en een duidelijke biologische oorzaak is tot op heden niet gevonden.
De stoornis is al aanwezig voor de geboorte, maar voor het derde levensjaar niet duidelijk zichtbaar. Een persoon met een ernstige vorm van autisme kan niet zelfstandig leven.
Kinderen met autisme kunnen de wereld om zich heen wel registreren, horen en zien, maar kunnen de verschillende prikkels niet met elkaar in verband brengen. Ze worden constant overspoeld door allerlei afzonderlijke indrukken en waarnemingen; ze slagen er niet in om aan al deze dingen betekenis te geven en om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.
De term autisme kan verwarring wekken omdat men hier soms klassiek autisme mee bedoelt en soms alle autismespectrumstoornissen (ASS), Dit zijn:

 • De autistische stoornis (ook wel klassiek autisme of syndroom van Kanner genoemd)
 • Hoogfunctionerend autisme (HFA)
 • Aspergersyndroom
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven (PDD-NOS)
 • Meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis (McDD)
 • Atypisch autisme

Kenmerken

Hoe verschillend kinderen met autisme ook zijn, toch onderscheidt men een aantal essentiële kenmerken:

 • Het niet of slechts moeilijk ontwikkelen van verbale en niet-verbale communicatie
 • Problemen in de sociale omgang met anderen.
 • Weinig of geen verbeelding en inlevingsvermogen.
 • Het ongewoon reageren op de omgeving, met drang naar herhaling, beperkte interesses en een hekel aan veranderingen.

Diagnose

 • Voortdurend herhaling van eenzelfde activiteit (stereotiep gedrag)
 • Weinig of geen contact met andere kinderen.
 • Weinig imitatie en interesse voor nieuwe dingen.
 • Sterk vasthouden aan routines.

Aanpak en therapie

Autisme is niet te genezen. Wel bestaan er medicijnen om bepaalde uitingen van probleemgedrag in te tomen; de meest gebruikte zijn anti-psychotica, middelen tegen depressies en middelen tegen epilepsie.
Daarnaast is het belangrijk om kinderen met autisme veel duidelijkheid en structuur aan te bieden. Maar omdat ieder kind met autisme verschillend is, moet er steeds een therapie op maat worden uitgestippeld.
Met een goede begeleiding wordt het leven voor een autist en zijn omgeving een stuk aangenamer.


Schrijf u in voor de specifieke autisme-nieuwsbrief:

 


 

Informatieve video's