Eetstoornissen

Algemene omschrijving

Een eetstoornis is een psychische aandoening, een afwijking van het normale eetgedrag behorend bij de leeftijd, het geslacht, en dergelijke. Het probleem kan zich bevinden in de hoeveelheid voedsel die iemand tot zich neemt (te veel of te weinig), in eetaanvallen, in het uitbraken van voedsel (met als doel gewichtscontrole), in voedselweigering, enzovoort. Indien de betroffene lijdt aan overeten, ontstaat het risico van obesitas (vetzucht).

Er zijn verschillende eetstoornissen bekend:

  • Anorexia nervosa (magerzucht): men zal er alles aan doen om heimelijk wegen te vinden niet te hoeven eten.
  • Boulimia nervosa: men is sterk geobsedeerd om heimelijk veel te eten en dit kort daarna weer uit te braken, of te laxeren. Afhankelijk van de effectiviteit van braken of laxeren zal de betroffene in gewicht afnemen of toenemen.
  • Binge Eating Disorder (eetbuienstoornis). Deze eetstoornis heeft grote overeenkomsten met boulimia nervosa, maar het compensatiegedrag (braken enzovoort) ontbreekt. Als gevolg hiervan kan de patiënt gewichtproblemen ontwikkelen. Dit kan vervolgens weer tot lichamelijke en psychische klachten leiden.
  • Orthorexia nervosa is een aandoening die zich kenmerkt door een obsessie voor de gezondheid van het voedsel.

Bij kinderen komt een aantal speciale eetstoornissen voor, bijvoorbeeld pica en ruminatiestoornis.
Een andere eetstoornis is de selectieve eetstoornis waarbij men heel kieskeurig is over wat men wel en niet eet.