Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Vrienden als je autisme hebt; lust of last?

Vriendschappen zijn belangrijk, maar ze kunnen ook moeilijk zijn, zelfs voor autistische jongeren. In dit artikel wordt besproken hoe autistische jongeren behoefte hebben aan vriendschappen, maar dat de verwachtingen en druk van beide kanten het moeilijker kunnen maken.
Vrienden als je autisme hebt; lust of last?

 Uit onderzoek blijkt dat positieve vriendschappen zowel voor jongeren met als zonder autisme verband houden met minder symptomen van depressie, maar bij autistische meisjes juist met meer symptomen van angst. Dit kan te maken hebben met de druk om hun autisme te verbergen. Autisme wordt echter steeds meer gezien als een vorm van diversiteit die waardevol kan zijn en diepgang aan vriendschappen kan geven.

Vriendschappen zijn vooral belangrijk tijdens de puberteit, maar het kan ook moeilijker zijn om vrienden te maken en te behouden. In de adolescentie draait vriendschap om gedeelde interesses, vertrouwen, begrip en wederzijds respect. Autistische jongeren hebben ook behoefte aan vriendschap en willen ergens bij horen, maar ze kunnen moeite hebben met sociale communicatie en pro-sociaal gedrag. Veel autistische jongeren voelen zich eenzaam en geïsoleerd, maar willen wel vriendschap en sociale verbondenheid.

Er zijn autistische jongeren die vrienden hebben, maar vaak buiten de schoolcontext. Vriendschappen van autistische jongeren gaan vaak gepaard met ruzies en negatieve ervaringen. Uit onderzoek blijkt dat vriendschappen bij autistische jongeren minder positieve kwaliteiten hebben, zoals samen plezier hebben en steun vinden, maar evenveel negatieve kwaliteiten als bij jongeren zonder autisme.

Positieve vriendschappen zijn belangrijk voor de mentale gezondheid van zowel autistische jongeren als jongeren zonder autisme. Symptomen van depressie verminderen bij positieve vriendschappen, maar bij autistische meisjes kunnen ze juist meer symptomen van angst veroorzaken. Autistische meisjes ervaren vaak druk om zich aan te passen en hun autisme te camoufleren, wat veel energie kost.

Het is belangrijk om diversiteit te accepteren en de meerwaarde ervan in te zien. Autistische jongeren hebben unieke eigenschappen en kunnen diepgang geven aan vriendschappen. Het begrijpen en respecteren van elkaars grenzen en behoeften is essentieel. Verschillen in een vriendengroep kunnen leiden tot openheid, minder groepsdruk en een beter begrip van sociale processen.

Autistische jongeren zijn vaak trouw, hebben interesse in anderen en oordelen niet snel. Ze zijn bereid moeite te doen om iemand echt te leren kennen. Het onderhouden van vriendschappen kan moeilijk zijn, maar autistische jongeren kunnen waardevolle vrienden zijn voor degenen die hen accepteren.

 

 

Lees het hele onderzoeksartikel uit het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme op deze pagina