Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een krachtige methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren en motieven. De uiteindelijke doelstelling is dat mensen effectiever en bewuster sturing geven aan hun eigen handelen. Voice Dialogue is gebaseerd op de psychologische theorie genaamd "Psychology of Selves", die beschrijft hoe mensen worden gestuurd door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten, ook wel subpersonen genoemd. Elke subpersoon heeft een eigen stem, eigen verlangens of angsten, en heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven.

Binnen Voice Dialogue worden subpersonen benoemt die gerangschikt zijn in polariteiten. Els subpersoon (pool) heeft een tegenpool. Aan één kant van de polariteit zit de subpersoonlijkheid waarmee de mens zichzelf kan beschermen en waarmee hij heeft leren overleven, bijvoorbeeld de controlerende subpersoon, de perfectionistische tendens of het kritisch vermogen. In het algemeen zijn dit rationele energieën die als verdedigingslinie van de mens gelden. Tegenover deze subpersoon zit vaak een onderontwikkelde of verstoten tegenpool, waarvan we ons meestal niet bewust zijn en die we hebben verdrongen en kwetsbaar is. Voice Dialogue spoort ook de tegenpolen op, zodat er meer evenwicht kan komen. Dit alles en meer wordt uitgelegd in In gesprek met het Kaasmonster, SWP Uitgeverij 2021 (R. Stamboliev, A. Roelands, G.H. Haringsma, H. Deckers.

Professionals, waaronder coaches, trainers en psychologen, zetten Voice Dialogue dus in om in gesprek te gaan met deze verschillende kanten of stemmen van de cliënt. Dit stelt de cliënt in staat zijn innerlijke krachtenveld goed te leren kennen en zichzelf, inclusief al die kanten, beter aan te sturen. Een Voice Dialogue sessie kan bijvoorbeeld plaatsvinden met verschillende stoelen waarop de cliënt en de verschillende 'ikken' plaatsnemen om zo een dialoog aan te gaan.