Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

De HORIZON-methode | Zo help je kinderen die seksueel misbruikt zijn

Deze therapeutenhandleiding beschrijft de opzet en uitwerking van een gestructureerde oudergroep voor ouders van kinderen van 8 tot 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Het is een herziening van het oorspronkelijke protocol dat in 2000 is uitgekomen.
De HORIZON-methode | Zo help je kinderen die seksueel misbruikt zijn

Deze groepstherapie bestaat uit verschillende onderdelen, zowel voor de kinderen als de ouders. Het programma is zo opgebouwd dat er een evenwicht is tussen spanningsvolle onderwerpen en (lichaamsgerichte) oefeningen waardoor de kinderen hun spanning weer kunnen verminderen en weer gaan vertrouwen op hun eigen lichaam. De kindertherapeuten stellen zich, zo veel mogelijk, voorspelbaar en warm op en zullen ook sturen: het onderwerp ‘seksueel misbruik’ zal elke bijeenkomst ter sprake gebracht worden.

1.   Het programma is gericht op het trauma: het seksueel misbruik
2.  Het programma gebruikt technieken uit de cognitieve gedragstherapie en exposure 
3.  Het programma gebruikt lichaamsgerichte (psychomotore) oefeningen
4.  Het programma betrekt de opvoeders (ouders of verzorgers) bij de therapie

Ad 1: Het eerste is logisch: de kinderen komen hier omdat ze nare seksuele ervaringen hebben meegemaakt en daarom voelen zij zich somber, boos, schuldig, bang, verdrietig of schamen ze zich. Dat zijn normale reacties op abnormale gebeurtenissen. En de kindertherapeuten probe- ren er ‘zo normaal mogelijk’ met hen over te praten; voor de kinderen is het namelijk realiteit (geweest).
Ad 2: In elke bijeenkomst wordt de kinderen gevraagd iets te vertellen over het seksueel mis- bruik. Zo leren zij stap voor stap praten over wat hen is overkomen (exposure). In de therapie leren zij ook dat ze door het seksueel misbruik soms irreële, niet-kloppende gedachtes hebben (bijvoorbeeld dat het misbruik hun eigen schuld is). Die gedachtes zorgen ervoor dat ze bepaal- de gevoelens hebben die weer leiden tot bepaald gedrag. Deze technieken horen bij cognitieve gedragstherapie.
Ad 3: De lichaamsgerichte oefeningen hebben tot doel dat de kinderen hun lichaam weer als ‘hun maatje’ gaan ervaren. De pleger heeft hun lichaam betast en slecht behandeld. In de therapie leren de kinderen weer dat het hún lichaam is! En dat hun lichaam hen waarschuwt als iemand over hun grens gaat. Of dat hun lichaam signalen geeft over honger of pijn. En dat ze goed voor hun lichaam mogen zorgen en het gewoon kunnen aanraken zonder dat er iets naars gebeurt.

Aan de slag gaan met HORIZON? Het boek HORIZON 2B: Therapeutenhandleiding is hier te koop. Meteen de hele set kopen? Dat kan hier.