Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Pasgeborene van ouders met een licht verstandelijke beperking

Pasgeborene van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico op een onveilige opvoedsituatie, waarin sprake kan zijn van een inconsistente opvoedstijl, lage sensitiviteit, autoritair ouderschap, maar ook verwaarlozing en mishandeling. Wat zijn de risicofactoren die samenhangen met onveilige opvoedsituaties vanaf de zwangerschap tot de eerste zes levensmaanden bij ouders met een LVB.
Pasgeborene van ouders met een licht verstandelijke beperking

Ondanks dat kinderen onder de één jaar van ouders met een LVB worden oververtegenwoordigd binnen de jeugdbescherming, weten we ook dat ouders met een LVB wel in staat zijn om goed genoeg op te voeden, mits zij adequaat worden ondersteund. Maar wat is goed genoeg ouderschap? Hoe verhoudt goed genoeg ouderschap tot de verantwoordelijkheid van professionals, de beroepscode en de meldcode? En hoe sluit je goed aan bij ouders met LVB? Wat is een “good practice”, zoals de interventie ‘Veilige Start’. Veilige Start biedt intensieve, ambulante begeleiding aan (aanstaande) ouder(s), bij wie, door (kenmerken van) een licht verstandelijke beperking (LVB) en een combinatie van problematiek, er grote zorgen zijn over de veiligheid en ontwikkeling van de baby en het ouder- en opvoederschap van de aanstaande ouder(s).

Maartje Snelders en Annick Zijlstra bespreken dit thema tijdens een deelsessie op het landelijke LVB congres op 28 september aanstaande.

Maartje Snelders is gedragswetenschapper bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, daarnaast is zij Projectleider van Veilige Start. Annick Zijlstra is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar ouderschap en LVB in de eerste 1001 dagen, met nadruk op onderzoek naar de effectiviteit van Veilige Start.

Bron: LVB-congres