Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Het aantal kinderen dat opgroeit met een ouder met psychische problemen of een verslaving is gegroeid

Veel kinderen groeien op in een gezin met één of twee ouders met een psychische aandoening of een drugs- of alcoholstoornis. Deze kinderen, afgekort ook wel KOPP/KOV genoemd, lopen een verhoogd risico om op latere leeftijd zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Op basis van nieuwe berekeningen schat het Trimbos-instituut dat inmiddels meer dan een kwart van de thuiswonende kinderen in Nederland in een KOPP/KOV-gezin opgroeit.
Het aantal kinderen dat opgroeit met een ouder met psychische problemen of een verslaving is gegroeid

Vorig jaar bleek dat maar liefst 3.3 miljoen Nederlanders een psychische aandoening hebben. Nu schatten we dat er in Nederland 671.000 ouders met een psychische aandoening en/of middelenstoornis zijn. Ongeveer 900.000 kinderen onder de 18 jaar groeien in Nederland op met een ouder met een psychische aandoening en/of drugs- of alcoholstoornis. Dat betekent dat ruim een kwart (27,9%) van alle thuiswonende kinderen een ouder heeft met een psychisch probleem of een verslaving (KOPP/KOV).

De nieuwe cijfers met betrekking tot KOPP/KOV zijn gebaseerd op gegevens uit onder andere de NEMESIS-3 studie, een langlopende landelijke studie naar de psychische gezondheid van volwassen Nederlanders. Op basis van deze gegevens hebben we een schatting gemaakt van het aantal ouders met een psychische aandoening of middelenstoornis in Nederland en het aantal kinderen dat bij deze ouders opgroeit.

Dieper de cijfers in

Het aantal kinderen met een ouder met twee of meer Psychische klachtenAlcoholstoornisVoor definitie alcoholstoornis, zie begrip Stoornis in het gebruik van alcohol [1]. 1. Sigling, H. (2016). Van DSM IV-TR naar DSM-5: Middelengebruik en gedragsverslavingen. Verslaving, 12(4), 228-239.  Om de cijfers meer toe te spitsen op kinderen van ouders met een zwaardere ziektelast, zijn specifieke fobieën en milde middelenstoornissen buiten beschouwing gelaten. Andere  zoals borderline persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie of eetstoornissen (zoals anorexia) zijn niet meegenomen in de studie waar deze cijfers op gebaseerd zijn.

Tot slot is het belangrijk om te melden dat wanneer we het hier hebben over ouders met een psychische aandoening of middelenstoornis, deze cijfers alleen betrekking hebben op ouders met een stemmingsstoornis (zoals een depressie), angststoornis, ADHD en/of een drugs- of alcoholstoornis. Om de cijfers meer toe te spitsen op kinderen van ouders met een zwaardere ziektelast, zijn specifieke fobieën en milde middelenstoornissen buiten beschouwing gelaten. Andere psychische aandoeningen zoals borderline persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie of eetstoornissen (zoals anorexia) zijn niet meegenomen in de studie waar deze cijfers op gebaseerd zijn.

Bron: Trimbos