Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Nooit meer burn-out

De Nooit meer burn-out! methode is een drie-stappenplan om de stresshormoonbalans te herstellen en de fysieke gevolgen van een burn-out te verminderen. Naast deze stappen biedt de methode ook handvatten om terugval en/of een nieuwe burn-out te voorkomen.

Het methode leert dat tijd en rust belangrijke voorwaarden zijn voor herstel, maar dat er ook gerichte acties nodig zijn om volledig te herstellen. De sleutels voor succes volgens deze methode zijn: conditie opbouwen, oude valkuilen tijdig herkennen, anders omgaan met dagelijkse uitdagingen en weer kunnen genieten.

Toepassing

De methode kan als zelfhulpprogramma worden ingezet en is gebaseerd op wetenschappelijk ondersteunde protocollaire behandeling. Het zelfhulpprogramma bevat verder ook handvatten, tips en oefeningen. Het is bedoeld voor mensen die worstelen met een (dreigende) burn-out, maar ook voor bedrijfsartsen, personeelsfunctionarissen, coaches en therapeuten.

Nooit meer burn-out omvat 3 belangrijke stappen:

  1. Richt zich op het aanleggen van een basisstructuur van gezondheid, zodat je fysiek kunt herstellen en weer energie krijgt.
  2. Richt zich op het bewust worden van de aanleiding(en), signalen en oorzaken.
  3. Richt zich op het op tijd ingrijpen om herhaling te voorkomen.

De methode kan ook in combinatie met gestructureerde begeleiding worden ingezet. Voor effectief herstellen van een burn-out is dus de aandacht voor zowel het fysieke als mentale aspecten van belang. Het aanpakken van de stresshormoonbalans, het opbouwen van conditie, het herkennen van valkuilen, het anders omgaan met dagelijkse uitdagingen en het leren weer te genieten zijn allemaal belangrijke elementen in het herstelproces. Deze holistische benadering kan mensen helpen om niet alleen van hun burn-out te herstellen, maar ook om toekomstige burn-outs te voorkomen.


Bron: Nooit meer burn-out, Anita Roelands, Uitgeverij SWP.