Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Autisme op school

De mogelijkheden van kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen worden onvoldoende benut. In het voortgezet onderwijs wordt de jongere geconfronteerd met een heel team aan docenten. Autisme vergt een andere benadering op school, maar ook een andere houding van de docent.
Autisme op school

Dit is een complete herziening van twee boeken, verschenen onder de titel Autisme op school (ISBN 9789088504433 en 9789088504440).

In het voortgezet, secundair onderwijs betekent het dat het team ook onderling op elkaar moet afstemmen, wat op zich al een grote klus is. Het grootste probleem is dat de jongere met autismespectrumstoornissen over een heel scala aan mentale leeftijden beschikt (MAS1P, Mental age Spectrum within 1 person). Op vijftienjarige leeftijd kan hij vijftien zijn in biologisch opzicht en midden in de puberteit zitten, terwijl zijn sociaal-emotionele leeftijd twee jaar is. Hij kan in de wiskundeles zijn leraar soms voorbij zijn en tegelijk geen schoolrijp gedrag vertonen.

In Autisme op school legt Martine Delfos in heldere, praktische taal uit wat autisme op school betekent, hoe je een probleem herkent en hoe je ermee om kunt gaan.

Bestel het boek hier!

REVIEW 

"Ik heb dit boek als ouder/ leerkracht gelezen omdat ik een kind heb met de diagnose autisme.
Ik ben zo ontzettend dankbaar dat dit boek is verschenen!
Alle kijk op autisme verandert in positieve zin! Alles is anders dan ik geleerd had en dacht dat autisme was.

Onderwijs lees dit en verbeter je onderwijs voor deze lieve, slimme kinderen! Het is zeer goed geschreven en ook leken kunnen dit lezen. Alle lof voor de Martine Delfos!"

- Paul Stoffer, Adviseur Zorg Stichting JADOS