Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Papa is paars of mama is groen

Kinderen met een psychiatrisch gediagnostiseerde ouder: circa 570.000 kinderen in Nederland hebben hiermee te maken. We noemen dat KOPP (Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek) en - in het geval van een verslaafde ouder, KOV. De kinderen lopen twee tot vier keer meer kans dan andere kinderen om zelf ook psychische problemen of een verslaving te ontwikkelen, in hun jeugd of als ze volwassen zijn.

Als één van de ouders een stemmings- of angststoornis heeft, is de kans 65% dat het kind hier voor zijn/haar 35e levensjaar ook last van krijgt. Bij andere kinderen is dat 35%. Naast het risico op het ontwikkelen van psychische problemen, kunnen KOPP/KOV (op de lange termijn) ook andere problemen ervaren, zoals:

  • meer moeite met het aangaan en onderhouden van relaties
  • mantelzorgtaken op zich nemen tot op latere leeftijd
  •  minder goede schoolprestaties behalen
  •  moeite hebben met het aangeven van de eigen grenzen 

 

Jonge kinderen

Kinderen van ouders met psychische problemen zullen in de kleutertijd gaan beseffen dat hun thuissituatie afwijkt. Dat plaatst het kind in een kwetsbare uitzonderingspositie en dat brengt onveilige gevoelens met zich mee. Door het ontbreken van emotionele veiligheid en goede begeleiding, maar ook vanwege onverwerkte heftige gebeurtenissen en afwezigheid van een vertrouwd en stabiel persoon binnen het gezin die zich om het kind bekommert, kan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling stagneren of zelfs een terugval (regressie) laten zien. 

Een hulpmiddel is het omdraaiboek Papa is paars/Mama is groen. Dit hardcover boek biedt daarnaast werkbladen via de website aan.  Kijk voor meer informatie (ook een inkijkexemplaar) op de website van uitgeverij SWP.

Bronnen:

Landelijk Platform: Pagina