Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die is ontworpen om mensen te helpen door om te gaan met psychologische stress door het gebruik van acceptatie- en mindfulness-strategieën.
Het doel van ACT is niet om symptomen te verminderen, maar om te helpen bij het creëren van een rijk en zinvol leven, waarbij effectief wordt omgegaan met de pijn en stress die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt.
Take Action bestaat uit zes fasen, de zogenoemde ‘takes’: Intake, Take In, Take Up, Take Over, Take Action en Take Care.
 
ACT maakt gebruik van een combinatie van strategieën om:
 
1. Psychologische flexibiliteit te verhogen: ACT helpt mensen om flexibeler te worden in hun gedachten en gedrag, zodat ze kunnen reageren op uitdagingen op manieren die overeenkomen met hun waarden en doelen, in plaats van te reageren op basis van angst, vermijding of gewoonten.
2. Acceptatie te bevorderen: ACT moedigt mensen aan om te accepteren wat buiten hun persoonlijke controle ligt en zich te richten op acties die hun leven kunnen verbeteren.
3. Commitment te stimuleren: ACT helpt mensen zich te verbinden aan het nemen van acties die in lijn zijn met hun waarden, zelfs wanneer dit moeilijk is.
 
ACT wordt gebruikt om een breed scala aan psychische problemen te behandelen, waaronder angst, depressie, obsessief-compulsieve stoornis (OCD), eetstoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS), en verslaving. Het kan ook worden gebruikt om mensen te helpen omgaan met chronische pijn of ziekte.
 
Uit een eerdere meta-analyse van 39 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken bleek dat ACT effectiever was dan de gebruikelijke behandelingen of placebo. ACT bleek superieur in primaire uitkomsten bij nabehandeling en follow-up beoordelingen. ACT was ook superieur op secundaire uitkomsten, levenstevredenheid en -kwaliteitsmetingen in vergelijking met controleomstandigheden. Er waren geen significante verschillen tussen ACT en gevestigde behandelingen (zoals cognitieve gedragstherapie). Deze studie concludeerde dat ACT mogelijk even effectief is in het behandelen van angststoornissen, depressie, verslaving en somatische gezondheidsproblemen als gevestigde psychologische interventies​. (Pubmed 2014)
 
Bronnen en boeken: