Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Writejunior

Schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen van 4-18 jaar

De WRITEjunior-schrijftherapie is een directieve, cognitief-gedragstherapeutische behandeling voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten van 4-18 jaar. De vier veronderstelde werkzame factoren die ten grondslag liggen aan deze behandeling zijn: exposure, cognitieve herstructurering, coping en ‘social sharing’. Met kinderen en jongeren van 8-18 jaar wordt, samen met de therapeut, op de computer gewerkt. Voor kinderen van 4-7 jaar wordt een stripverhaal gemaakt met tekeningen van de kinderen en door de therapeut opgeschreven tekst.

Het doel van schrijftherapie is:

  • het verwerken van de traumatische ervaringen;
  • het veranderen van disfunctionele cognities over zichzelf, anderen en de ­wereld (cognitieve herstructurering);
  • het aanleren van copinggedrag in het heden en voor de toekomst;
  • het delen van het verhaal met belangrijke anderen

Het wordt ook met klem aangeraden om de training in het WRITEjunior-protocol te volgen, omdat de behandeling moeilijker is dan op het eerste gezicht lijkt. Op het eerste gezicht kan het protocol een handige checklist lijken die slechts hoeft te worden afgevinkt. Dat is een valkuil. Voorafgaand aan de behandeling moet eerst een rationale met kind en ouders gemaakt worden waar zij zich echt in kunnen vinden en waarop teruggegrepen kan worden tijdens het schrijven. Dit vormt de basis van de behandeling. Dat betekent dat duidelijk wordt: Wat is het trauma? Hoe hangen de PTSS-kenmerken daarmee samen en hoe wordt de behandeling vormgegeven? Naar welk doel wordt toegewerkt?
Tijdens het schrijven van het verhaal wordt vaak gebruikgemaakt van metaforen. Ook hier is het belangrijk dat de therapeut goed aansluit bij het kind door allereerst te vragen of het kind een eigen metafoor heeft. Als dat niet het geval is, kan de therapeut het kind helpen met een metafoor, zoals genoemd in bijlage 1 Metaforen. Valkuil hier is wederom dat het geen afvinklijst is, de metafoor moet door het kind als echt passend gevoeld worden.
Verder leert de ervaring dat de onervaren therapeuten vaak meegaan in de vermijding van kinderen of het niet durven benoemen van de details van de traumatische gebeurtenis, terwijl dit wel belangrijk is voor de behandeling. Ook wordt er bij de behandeling van uitgegaan dat de therapeut beschikt over een gedegen kennis van cognitieve gedragstherapie. Het voeren van een socratische dialoog, het toepassen van technieken zoals de taartpunttechniek, de neerwaartsepijltechniek of het gebruik van metaforen zijn vaardigheden waar de therapeut over moet beschikken. Daarnaast is het uiteraard nodig dat de therapeut voldoende vaardigheden heeft in het omgaan en aansluiten bij de leefwereld van kinderen en adolescenten.
Informatie over trainingen staat vermeld op de website www.writejunior.nl.

Sinds 2013 is WRITEjunior erkend door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). WRITEjunior is wetenschappelijk onderzocht, een pilotstudie en vervolgstudie geven voldoende aanwijzingen voor de effectiviteit van WRITEjunior.

Copyright: WRITEjunior, Sacha Lucassen, Saskia van der Oord, Uitgeverij SWP 5 e dr 2021.