Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Beelddenken

Beelddenken is een cognitieve stijl waarbij mensen informatie verwerken door middel van visuele beelden in plaats van woorden of tekst. Deze stijl van denken is opmerkelijk bij ongeveer 60-65% van de bevolking, maar slechts een klein percentage hiervan gebruikt visueel denken bijna uitsluitend boven andere denkvormen (1).

Er zijn veel factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van beelddenken. Deze omvatten genetica, omgevingsinvloeden, en mogelijk ook de leeftijd en het ontwikkelingsstadium van een individu. Het vermogen om te denken in beelden is slechts één van de vele erkende vormen van niet- -verbale denkprocessen, waaronder kinesthetisch, muzikaal en wiskundig denken (1).

In de praktijk merken beelddenkers dat zij leren en problemen oplossen op een manier die sterk visueel is. Ze kunnen bijvoorbeeld complexe problemen oplossen door ze in hun hoofd te visualiseren en verschillende scenario's door te lopen. Ook kunnen ze gedetailleerde mentale kaarten maken van locaties of systemen.

Toch kunnen er belemmeringen optreden voor beelddenkers, vooral in een onderwijssysteem dat sterk afhankelijk is van verbale en tekstuele instructies. Omdat beelddenkers informatie anders verwerken, kunnen zij moeite hebben met traditionele lesmethoden die zich richten op sequentiële en tekstgebaseerde instructies.

Bovendien, zoals een studie suggereert, kunnen beelddenkers moeite hebben om afleidende visuele informatie te onderdrukken vanwege een minder selectief aandachtsvermogen in vergelijking met volwassenen (2). Dit kan het moeilijk maken voor hen om zich te concentreren in een drukke visuele omgeving.

Om beelddenkers te ondersteunen, is het belangrijk om verschillende leerstijlen te erkennen en toe te passen, waaronder visueel, kinesthetisch, muzikaal, wiskundig en verbaal denken (1). Helaas toont onderzoek aan dat er geen bewijs is dat het identificeren van de "leerstijl" van een student tot betere uitkomsten leidt. Het is dus van essentieel belang dat leerkrachten en ouders zich richten op het aanleren van een verscheidenheid aan strategieën en vaardigheden om alle leerlingen te ondersteunen, ongeacht hun voorkeursleerstijl (1).

Een manier om beelddenkers te ondersteunen is door visuele hulpmiddelen te gebruiken, zoals diagrammen, afbeeldingen en andere grafische weergaven van informatie. Het gebruik van technologie kan ook nuttig zijn, aangezien veel digitale tools visuele elementen bevatten. Het is ook belangrijk om beelddenkers te helpen bij het ontwikkelen van hun verbale en tekstuele vaardigheden. Hoewel beelddenken waardevol kan zijn, is het belangrijk dat individuen ook in staat zijn om effectief te functioneren in situaties die sterk afhankelijk zijn van verbale en tekstuele communicatie.

Tot slot is het essentieel om beelddenkers te waarderen voor hun unieke vaardigheden en perspectieven. Beelddenken is niet beter of slechter dan andere vormen van denken - het is gewoon anders. Door beelddenkers te erkennen en te ondersteunen, kunnen we hen helpen hun volledige potentieel te bereiken en bij te dragen aan de diversiteit van ons denken en leren.


(1) Wikipedia | Visual thinking

(2) PubMed | Fundamental Differences in Visual Perceptual Learning between Children and Adults


Meer kennis over beelddenken