Vragenlijst 'Het label is (mis)leidend'

Het project ‘Het label is (mis)leidend’ van OPaZ (ministerie van VWS) richt zich onder meer op kinderen en jongeren met autisme en de diagnose 'verstandelijke beperking', bij wie wel eens wordt getwijfeld of ze werkelijk een verstandelijke beperking hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met autisme die niet of nauwelijks spreken (non-verbaal of gering-verbaal autisme).
Vragenlijst 'Het label is (mis)leidend'

We willen graag weten in hoeverre dit herkend wordt door ouders en professionals. Wilt u hierover enkele vragen beantwoorden? Dit kost ongeveer 5 minuten. Hartelijk dank!

De link naar de korte vragenlijst is hier.

 

De vragenlijst is opgezet door OPAZ/Ministerie van VWS.  Het Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.  Zie de website.