VERANDERENDE TIJD VRAAGT OM NIEUWE VISIES, OPLOSSINGEN EN MOGELIJKHEDEN

  • Het Neurosequentiële Model: biedt o.a. meer inzicht in de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling en de redenen van eventuele stagnatie in ontwikkeling.
  • Integrale teams in de wijk voor langdurige zorg: hoe ziet het er uit, wat levert het op, wat vinden medewerkers ervan?
  • Samen op weg naar een GGZ vriendelijke gemeente: een nieuwe benadering van de GGZ waarin de buurt en huisvesting een cruciale rol spelen
  • Vernieuwing en bestendiging in zelfregie-initiatieven.
  • Het Active Recovery Triad (ART) model in de praktijk
  • Transitiepsychiatrie: op weg naar volwassenheid
  • Beschermd Wonen voor jongvolwassenen in perspectief
  • Netwerkpsychiatrie voor het maximaliseren van kansen op herstel

De laatste jaren is de roep naar vernieuwingen in de ggz steeds groter geworden. Waar eerst de DSM handvatten bood voor diagnosticeren en behandelen, merken we langzamerhand dat dit lang niet voor iedereen meer baat biedt, sterker nog veel mensen blijven soms jarenlang in de ggz zonder echt vooruit te komen. Labels, vastgelopen in systemen en protocollen en gescheiden werkvelden tussen zorg, behandeling en het sociale domein lijken nu effectief behandelen tegen te werken.

Kortom er is een toenemende behoefte aan nieuwe inzichten, methoden, werkwijzen waarmee we deze kwetsbare mensen in de OGGZ, de GGZ, forensische zorg en het sociaal domein kunnen helpen. Dit congres belicht een flink aantal mogelijkheden om dit doel in gang te zetten.