Thuiszitters

Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. De meest voorkomende zijn: Psychiatrische problemen, gedragsproblemen, wachten op opvang, bureaucratie en problemen thuis.
Hoe kunnen we samen het aantal thuiszitters terug dringen, wat is het vertrekpunt, wat is er voor nodig om ècht in beweging te komen, welke acties/aanpassingen zijn er nodig om dit te bewerkstelligen?

Thuiszitters

Welke aanpak werkt en wat werkt niet?  En hoe kan de aanpak verbeterd/verscherpt worden? 

Op 28 juni aanstaande is het Landelijke thuiszitterscongres geprogrammeerd met vier plenaire inleidingen en 10 deelsessies. 

Welke (succes) factoren van ouders werken mee aan het oplossen van probleemsituaties, kan je maatwerk regelen? Wat is daar voor nodig? Door het uitwisselen van kennis en de ruimte voor verschillende perspectieven, krijgt u inzicht op diverse vraagstukken. 

Plenaire bijdragen van Bart van Kessel (Gredragwerk), Mark Weghorst (Ouders & Onderwijs), Hermien Jacobs & Pieter Schoenmakers(Ingrado) èn Marc Dullaert (aanjager van het Thuiszitterspact) lichten o.a. toe wat we tot nu toe weten van thuiszitters, wat de belangrijkste succesfactoren zijn van de aanval op de thuiszittersproblematiek en wat de verander-ideeën van ouders zijn.  

Check de website: Thuiszitterscongres