Summercourse Autisme [ online]

Een cyclus van vijf webinars door Martine Delfos met inbreng van deelnemers over praktische problemen.
Summercourse Autisme [ online]

Er zijn verschillende aspecten bij autisme die vaak onopvallend zijn, niet helemaal begrepen worden en die tot grote problemen in opvoeding en onderwijs kunnen leiden. 

In deze cyclus van vijf webinars worden vijf van deze problemen behandeld. De opzet is een korte inleiding en dan aan de hand van de deelnemers vragen direct uit de praktijk te behandelen. Een deel van de theorie zit in de uitleg aan het begin en verder zeer uitvoerig tijdens het beantwoorden van vragen. Het beantwoorden van de concrete vraag in de zin van handeling, is pas mogelijk als mensen daadwerkelijk begrijpen wat de achtergrond is van dat specifieke probleem.

De vijf thema's:

U kunt zich voor één, meer of de hele cyclus aanmelden.

Accreditie is toegekend door Registerplein en bij overigen nog in aanvraag.