Shared Decision Making: Zin in? Of onzin?

Er lijkt niet heel veel weerstand tegen de gezamenlijk besluitvorming bij behandeling tussen cliënt en zorgverlener. Niemand is er op tegen, want het verbetert de relatie, het committeert de cliënt, het draagvlak wordt verbeterd, en de gelijkwaardigheid bevorderd. Mooi natuurlijk, maar de praktijk is toch weerbarstiger en gedifferentieerder dan zo op het oog lijkt.
Shared Decision Making: Zin in? Of onzin?

Het palet aan opvattingen bij SDM is breed: Zo is er een stroming die nog een stap verder zet: De cliënt als regievoerder die autonoom beslist. Tegengeluiden zijn er ook: SDM is een hype zonder veel substantie, een wassen neus, een doekje voor het bloeden. Duidelijk is dat in de gevarieerde casuïstiek er geen eenduidig sjabloon voor gezamenlijk overleg is. De anesthesioloog voelt zich waarschijnlijk minder geroepen dan de oncoloog, de huisarts, de fysiotherapeut. Duidelijk is evenwel dat de basis voor SDM begint in communicatie en bejegening.

Al deze varianten en voors- en tegens komen aan de orde tijdens het SDM-congres op 11 september 2018.