Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Onderzoek naar EMDR bij jongeren met autisme is veelbelovend

Recent werd een Nederlands onderzoek bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) gepubliceerd. Dit onderzoek heeft mede door subsidie van MIND plaatsgevonden. De wetenschappers onderzochten of EMDR werkt bij het verminderen van ASS-symptomen en stress. 21 jongeren tussen de 12 en 19 jaar deden mee aan dit onderzoek.
Onderzoek naar EMDR bij jongeren met autisme is veelbelovend

EMDR is een behandelmethode die vooral wordt gebruikt bij mensen die last hebben van posttraumatische stresssymptomen (PTSS). Wanneer jongeren met autisme behandeld worden voor hun posttraumatische stressklachten, rapporteren ze soms dat hun autisme kenmerken verminderen. Dit onderzoek had als doel om te onderzoeken of EMDR helpt bij het verminderen van autisme symptomen en stress bij jongeren met ASS, wanneer de EMDR gericht wordt op dagelijkse stressmomenten.

Het onderzoek liet zien dat er na 10 EMDR sessies op een aantal autismematen van de ‘Social Responsiveness Scale*’ minder ASS-symptomen aanwezig waren. Opvallend hierbij was dat deze vermindering van autismekenmerken pas zichtbaar was bij de follow-up meting, drie maanden na de behandeling. Veel jongeren gaven aan na de behandeling minder dagelijkse stress te ervaren dan voor de behandeling. Ook bleek 52% van de jongeren aan het eind van de EMDR sessies beter te functioneren.
Bron: MIND


Lees hier meer over autisme.