Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Ondersteuning ouders van suïcidale kinderen schiet tekort

De ondersteuning aan ouders van kinderen die suïcidaal zijn, schiet ernstig tekort. Als je kind niet meer wil leven grijpt dat fors in op de mentale en fysieke gezondheid van ouders en komt de relatie van de ouders zelf vaak onder druk te staan. Ouders hebben behoefte aan betere informatie, verbinding erkenning en begrip en aan ondersteuning van ervaringsdeskundige ouders.
Ondersteuning ouders van suïcidale kinderen schiet tekort

Netwerk Beter Samen, een stichting van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdzorg, zette voorjaar 2023 een online-vragenlijst uit om te onderzoeken wat ouders van een kind/jongere met suïcidale klachten nodig hebben. De enquête is door 220 ouders ingevuld.

Suïcidaliteit van een kind/jongere raakt het hele gezin, geeft 91% van deze ouders aan. Ze beschrijven dat ze constant ‘aan’ staan. De beperkingen en opofferingen in het dagelijks leven, zoals gebrek aan slaap, stress en weinig of geen tijd voor andere activiteiten, hebben een enorme impact op het hele gezin. Veel ouders kampen met slaapproblemen, angst en continue stress, waardoor zij lichamelijke en psychosomatische klachten ontwikkelen. Tijd of ruimte om te herstellen is er nauwelijks, waardoor problemen zich opstapelen en verergeren. Ouders noemen gevolgen als burn-out, depressie en PTSS. Het is voor veel ouders moeilijk om zelf hulp en begrip te vinden bij hulpverleners en/of in de omgeving.

 

De resultaten zijn samengevat in het verslag Onze wereld staat stil. Daarin staan ook tips voor hulpverleners, familie en vrienden en werkgevers.