Netwerk autisme bij meisjes en vrouwen (FANN)

Autisme bij meisjes en vrouwen wordt nog vaak gemist, met alle gevolgen van dien. Zo leidt dit vaak tot bijkomende psychiatrische problemen, somatische problemen, werkproblemen, meer zorggebruik, hogere maatschappelijke kosten en een lagere kwaliteit van leven. Behandeling slaat vaak niet aan of werkt zelfs averechts. Dit moet en kan beter.
Netwerk autisme bij meisjes en vrouwen (FANN)

Daarom is in maart 2017 het Female Autism Network of the Netherlands (FANN) opgericht.  Dit is een landelijk netwerk van professionals dat zich inzet voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme. Het netwerk bestaat uit hulpverleners, onderzoekers en vrouwen met autisme zelf. Zij komen enkele malen per jaar bijeen om kennis uit te wisselen en de samenwerking te zoeken.

 

FANN werkgroepen

Binnen FANN zijn er verschillende werkgroepen: ‘Kennis en informatie’, ‘Diagnostiek’, ‘Behandeling’, ‘Co-morbiditeit’, ‘Seksualiteit en gender’ en ‘Ouderschap’. Hiermee wordt nadrukkelijk aangesloten op thema’s die leven bij meisjes en vrouwen met autisme.

 

Meer informatie

Op de FANN website www.femaleautismnetwork.jimdo.com wordt de kennis en ervaring die voortkomen uit FANN gebundeld en gedeeld. Er kunnen boekentips, presentaties, beeldmateriaal en wetenschappelijke artikelen gevonden worden. Er is tevens een LinkedIn groep (https://www.linkedin.com/groups/13522470). En FANN twittert ook (@FANN_network).