NAR krijgt 1,5 miljoen subsidie

Nederlands Autisme Register (NAR) van de VU Amsterdam ontvangt subsidie ​​van 1,5 miljoen euro om de NAR uit te breiden en te verrijken met genetische gegevens, online neuropsychologische tests en online interventies
NAR krijgt 1,5 miljoen subsidie

De subsidie ​​werd toegekend door ZonMw-NWO, op basis van een samenwerkingsinitiatief van hoofdaanvrager / projectleider dr. Sander Begeer (VU), projectleider dr. Tinca Polderman (VU), en mede-aanvragers dr. Erik van der Burg (VU), Prof. Annemieke van Straten (VU), Prof. Heleen Riper (VU), Prof. Bhisma Chakrabarti (Universiteit van Reading), Prof. Hilde Geurts (Universiteit van Amsterdam) en MSc. Maria Hibma (Nederlandse Autisme Vereniging).

Het Nederlands Autisme Register (NAR)

Personen met autismespectrumstoornis (ASS) worden gekenmerkt door verminderde sociale vaardigheden, inflexibiliteit en hoge percentages van gelijktijdig optredende aandoeningen. De NAR is een unieke database, opgericht in 2013 door de Nederlandse Autisme Vereniging en de VU. Het doel van de NAR is om personen met ASS in de loop van de tijd te volgen, om te onderzoeken hoe adequate zorg hun functioneren kan verbeteren, hun kwaliteit van leven kan verbeteren en maatschappelijke kosten kan verlagen.

Website van het register is hier