Medicijnen werken niet bij autisme

Prozac/Fluoxetine wordt nogal eens voorgeschreven aan kinderen en adolescenten met autisme. Het blijkt dat er geen verschillen zijn tussen deze middelen en het gebruik van een placebo.
Medicijnen werken niet bij autisme

Uit gepubliceerde rapporten blijkt dat meer dan de helft van de kinderen en adolescenten met ASS medicijnen krijgen voorgeschreven, waarbij 21% tot 32% selectieve serotoninereceptorremmers (SSRI's) krijgen, ondanks onduidelijk bewijs voor hun werkzaamheid.

De werkzaamheid van 4 SSRI's (fluoxetine, fluvoxamine, fenfluramine en citalopram) voor ASS werd onderzocht in een Cochrane-review. Negen gerandomiseerde klinische studies met 320 deelnemers werden geëvalueerd, met 17 verschillende uitkomstmaten gerapporteerd. De meeste gegevens waren niet geschikt voor meta-analyse, behalve de verhoudingen verbeterd op de schaal Klinische globale indruk – verbetering, voor 2 onderzoeken met fluoxetine en fluvoxamine bij volwassenen, die SSRI's verkozen boven placebo (relatief risico, 12.58; 95% BI, 1.77-89.33 ). Een van deze onderzoeken toonde ook verbeteringen aan in maatregelen voor agressief gedrag, en een ander klein onderzoek onder volwassenen toonde verbeteringen in angst. De grootste hoogwaardige studie bij kinderen toonde geen bewijs van een positief effect van citalopram. De auteurs concludeerden dat er geen bewijs was voor de effectiviteit van SSRI's voor ASS bij kinderen en beperkt bewijs voor volwassenen.

Lees het onderzoeksartikel op JamaNetwork