Kenniscongres Stoornissen

Het woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf. Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief of hebben moeite met verwerking van informatie. Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend.


Het Kenniscongres Stoornissen zoals dat nu voor de zesde keer plaatsvindt, werkt vanuit het idee dat het begrip ‘normaal’ veel breder is dan in het dagelijkse professionele leven van diagnostici, behandelaars, sociaal werkers of onderwijzers wordt gehanteerd. Een goed voorbeeld is dat een druk kind meestal niet het etiket ADHD verdient en een sombere gedachte niet automatisch betekent dat iemand depressief is. 

Tijdens het plenaire programma gaat drs. Gigi van de Loo-Neus in op de mogelijkheden van samenwerking tussen scholen en hulpverleners om kinderen en jongeren met autisme te ondersteunen in hun ontwikkeling. Zij maakt hierbij gebruik van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, gebaseerd op wetenschappelijke ontwikkelingen. Anouk Scheres PhD. zal u vertellen over de verschillende vormen van motivatie bij kinderen met ADHD en op welke manier deze relevant kunnen zijn voor het functioneren van kinderen en jongeren in de klas. Prof.dr. Johan Ormel zet uiteen hoe het kan dat ondanks het feit dat er een miljoen antidepressiva gebruikers zijn, er geen dalende prevalentie is. Wat is hieraan te doen en welke rol kan het onderwijs hierin spelen? Lotte Hendriks MSc sluit het plenaire programma af met haar presentatie over het herkennen van PTSS, wat is het juiste moment om naar trauma’s te vragen en welke vervolgstappen kan het onderwijs hierin zetten wanneer er sprake blijkt te zijn van trauma(‘s)?

Er vinden twee deelsessierondes plaats tijdens dit congres, met aandacht voor interventies en behandelmethoden die in de praktijk effectief blijken. De onderwerpen van de deelsessies zijn uiteenlopend: 

  • Hoe begeleidt u leerlingen met dyslexie?
  • Emoties en pubers…wat als beide een uitdaging zijn? 
  • Hoe maakt u een veilige klas?
  • Depressiepreventie in het voortgezet onderwijs
  • Hoe leert u Zelf Plannen aan een ongemotiveerde puber met ADHD?

Deze en vele andere vragen krijgen ruimschoots aandacht tijdens het 6e Kenniscongres Stoornissen op 14 december a.s. in ReeHorst te Ede. Sprekers geven u informatie en praktische tips over het omgaan met kinderen en jongeren met een stoornis.

 

Informatiewebsite: kenniscongres