Is toename autisme en ADHD te wijten aan chemische stoffen?

Het lijkt wel alsof stoornissen als autisme en ADHD vroeger minder vaak voorkwamen dan nu. Helemaal onjuist is die aanname ook niet, zo blijkt uit een recente studie. Er is inderdaad een toename van psychische aandoeningen, maar vermoedelijk zijn chemische stoffen de boosdoener.
Is toename autisme en ADHD te wijten aan chemische stoffen?

Een rapport in het wetenschappelijke tijdschrift Endocrine Connections  legt een direct verband tussen de blootstelling van zwangere vrouwen en baby’s aan alledaagse voorwerpen en een verstoring in de aanmaak van het schildklierhormoon. Daarover bericht ook The Independent.

Het schildklierhormoon van zwangeren speelt een grote rol bij de aanmaak van de hersenen van een ongeboren kind. Vrouwen komen in aanraking met stoffen in landbouwbestrijdingsmiddelen, in cosmetica, in plastics en zelfs meubelen, die van (negatieve) invloed kunnen zijn.

Professor Barbara Demeneix van de Parijse Sorbonne, die het onderzoek leidde: “De blootstelling van vrouwen aan stoffen die inwerken op de schildklier kunnen heel goed aan de basis liggen van storingen in het autismespectrum en bij hyperactiviteit.”

Studies hebben al eerder aangetoond dat zelfs een kleine afwijking tijdens de zwangerschap grote gevolgen kan hebben.

 

(Bronbericht: Welingelichte Kringen)