(Hoe) werkt jeugdhulp bij de huisarts?

De Praktijkondersteuner Jeugd biedt specialistische hulp in de praktijk van de huisarts op het gebied van psychische problematiek bij kinderen en jongeren. Zo kunnen problemen eerder worden gesignaleerd, en kan snel de juiste hulp worden ingeschakeld. Dat zijn de bevindingen in een onderzoek bij 250 huisartsenpraktijken bij meer dan 2500 patiënten.
(Hoe) werkt jeugdhulp bij de huisarts?

 

 

Accare, Molendrift, Karakter en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verzamelden de afgelopen twee jaar gegevens over (vaak specialistische) jeugdhulp bij de huisarts. Hoe ziet die eruit? En wat zijn de resultaten en de ervaringen van professionals en patiënten? Bij het onderzoek waren meer dan 250 huisartsenpraktijken en ruim 2.500 patiënten betrokken.

Resultaten van het onderzoek

Zorgprofessionals, medewerkers van wijkteams en gemeenten, kinderen en ouders zijn positief. Vooral de laagdrempelige toegang zien zij als een belangrijk voordeel. Zij geven aan dat:

  • De kwaliteit van zorg is verbeterd doordat kinderen sneller hulp krijgen.
  • Het aanbod van kortdurende en/of lichte zorg voor kinderen is verbeterd.
  • Triage is verbeterd, doordat de Praktijkondersteuner Jeugd meer tijd heeft om een betere inschatting van de problematiek te maken.
  • Eerder en sneller hulp bieden verergering kan voorkomen en dus preventief werkt.
  • Er nu meer psycho-educatie, ondersteunende gesprekken, opvoedondersteuning en bemiddeling of begeleiding bij een verwijzing wordt geboden in de huisartsenpraktijk.

De betrokkenen schatten in dat huisartsen dankzij de ondersteuning beter onderbouwd en doordacht verwijzen naar de specialistische jeugd-ggz. Bovendien kan de Praktijkondersteuner Jeugd 41% van de kinderen direct helpen, zonder doorverwijzing.

Het onderzoek laat zien dat hulpvragen aan de Praktijkondersteuner Jeugd vooral gaan over gedragsproblemen en emotionele problemen. Daarnaast komen ouders met vragen die te maken hebben met opvoeding of problemen in de gezinssituatie. (Bron: KJP)

 

Meer informatie:

Bronnenboeken voor opvoedondersteuning op deze pagina

Psycho-sociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk

Functieprofiel POH GGZ