Help kinderen met ASS met spelervaringen

Spel is onmisbaar in het leven van een kind, net als eten en slapen. Alles wat een kind moet leren - woordenschat, taalvaardigheid, sociale vaardigheden en zelfs hoe je probemen oplost - kan door spel geleerd worden. Maar leren spelen is niet voor alle kinderen gemakkelijk. Voor kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals autismespectrumstoornissen (ASS) en andere problemen in de sociale communicatie, is het moeilijk om te kijken naar en te imiteren wat andere mensen doen. Deze kinderen denken van nature niet flexibel en kunnen om die reden moeite hebben met bijvoorbeeld fantasiespel waarin ze een brandweerman zijn.
Help kinderen met ASS met spelervaringen

 De driedelige serie DANS helpt ouders van kinderen met ASS om toch de vele vaardigheden die voortkomen uit alledaagse spelervaringen mee te geven aan hun kinderen. De boekjes bieden praktische, gemakkelijk te volgen adviezen waarmee ouder en kind tegelijkertijd samen plezier kunnen maken!

De DANS-serie bestaat uit de volgende drie delen:

  1. Een opzet voor contactspel
    Dit eerste boekje gaat over het helpen van het kind bij het spelen van spelletjes waarin hij leert over-en-weerbeurten te nemen met de ouder, meestal zonder speelgoed. Deze 'contactspellen', zoals schuitjevaren en pakkertje, helpen kinderen bij het leren van basisvaardigheden in het beurtnemen. Er zijn duidelijke voorbeelden van hoe je deze spellen speelt.
  2. Haal het speelgoed tevoorschijn
    Deel twee gaat over twee belangrijke onderdelen van spel: leren om te spelen met speelgoed en voorwerpen en leren interactie te hebben met mensen tijdens het spelen. Het bevat ook tips over het kiezen van het beste speelgoed voor een kind. 
  3. Gebruik fantasie in het spel van je kind
    Het laatste deel in de serie bevat een aantal creatieve strategieën waarmee je je kind helpt bij de ontwikkeling van meer gevorderde vaardigheden in fantasiespel. Dit is bijzonder belangrijk voor een kind dat moeite heeft om zijn fantasie te gebuiken.


Hanen Centre is een Canadese non-profit liefdadigheidsorganisatie opgericht in 1975 met een wereldwijd bereik. Haar missie is om ouders, verzorgers, logopedisten en hulpverleners te voorzien van kennis en training die nodig is om jonge kinderen te helpen bij de ontwikkeling van de best mogelijke taal-, lees- en sociale vaardigheden.