Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

Effecten van Pivotal Response Treatment bij kinderen met autisme

Bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) – ook wel aangeduid als autisme – is er sprake van beperkingen op het gebied van de sociale communicatie en interactie, stereotiepe en repeterende gedragingen en prikkelverwerkingsproblemen. Pivotal Response Treatment (PRT) is een gedragstherapeutische behandeling gericht op de kernproblematiek bij ASS.
Effecten van Pivotal Response Treatment bij kinderen met autisme


Het kind wordt spelenderwijs gestimuleerd in sociaalcommunicatieve vaardigheden, zoals het richten op de ander, vragen stellen, opmerkingen maken en het leren aangaan en onderhouden van wederkerige gesprekken. Vaak worden ouders getraind in de PRT technieken om de generalisatie van vaardigheden in natuurlijke situaties te bevorderen. Het uitgangspunt bij PRT is dat de focus op deze kernvaardigheden bijdraagt aan een bredere positieve ontwikkeling van het kind (Koegel & Koegel, 2019). Eerder onderzoek naar PRT is veelbelovend, maar er is veelal sprake van methodologische beperkingen (zoals een kleine onderzoeksgroep, geen controle groep en/of geen followup) en gerandomiseerde onderzoeken ontbreken. Daarnaast richt onderzoek zich met name op kinderen tot 8 jaar en is er sprake van een grote variëteit in de duur, intensiteit en vorm van de behandeling (Ona et al., 2019; Verschuur et al., 2014). Hierdoor is het onduidelijk welke factoren en mechanismen bijdragen aan een effectieve behandeling. Door de inclusie van een brede leeftijdsrange (2-15 jaar) en door op PRT op diverse manieren vorm te geven, geeft dit proefschrift inzicht in de effectiviteit van PRT bij kinderen en jongeren met ASS en effectieve behandelcomponenten. Twee gerandomiseerde studies zijn opgezet en daarnaast is een pilot studie met kwantitatieve en kwalitatieve metingen uitgevoerd. Meer specifiek beschrijft dit proefschrift:

• De effecten van PRT bij verschillende leeftijden

• De meerwaarde van een robot in de PRT behandeling

• De meerwaarde van oudergroep bijeenkomsten in de PRT behandeling en het betrekken van de brede opvoedcontext van het kind.

Lees hier gratis het hele onderzoek.