Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

''De focus op het hele systeem geeft mij ook een gevoel van trots op het ‘orthopedagoog zijn’''

De focus op het hele systeem geeft mij ook een gevoel van trots op het ‘orthopedagoog zijn’. Niet het kind is ‘stuk’, maar het systeem heeft een vraag aan de jeugdhulp. De vragen van Van Os waar Van der Doef naar verwijst zijn daarbij prachtig.
''De focus op het hele systeem geeft mij ook een gevoel van trots op het ‘orthopedagoog zijn’''

Dit zijn vragen die aanvullend zijn op de DSM-diagnose en die helpen verder te kijken dan alleen de classificatie:

  • Wat is er met je gebeurd?
  • ​Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid?
  • Waar wil je naar toe?
  • Wat heb je nodig?

Psychisch ontregelde kinderen is geschikt voor elke orthopedagoog. Ook is het een heel passend boek voor de opleiding. Ik had het destijds graag gelezen, omdat er een directe koppeling gemaakt wordt naar de praktijk. Dit heb ik in mijn studietijd wel eens gemist. Veel studieboeken waren vrij ‘droog’. Dat is bij dit boek zeker niet het geval!

Bovenstaande tekst komt uit een recensie van StoerleesVoer.


Boekomschrijving

Hoe krijg je zicht op de hulpvraag van een psychisch ontregeld kind? Peter van der Doef laat in Psychisch ontregelde kinderen zien dat hiervoor vier elementaire processen belangrijk zijn: cognitieve, relationele, emotionele en adaptieve processen. Deze processen spelen een rol in de ontwikkeling van ieder mens en krijgen bij psychische ontregelingen een specifieke invulling. Samen vormen zij het CREA-model dat de auteur heeft ontwikkeld op basis van de orthopedagogische theorie van J.F.W. Kok (CREA staat voor Cognitie, Relatie, Emotie en Adaptatie). Adaptatie vormt een nieuw element ten opzichte van de theorie van Kok.

Psychisch ontregelde kinderen proberen zich op een vaak wanhopige manier aan te passen aan de werkelijkheid zonder dat dit streven door hun omgeving ook als zodanig erkend wordt. In de jeugdhulp is het belangrijk dat kinderen eerst kunnen herstellen van negatieve ervaringen uit het verleden alvorens tot een groei te komen.

Psychisch ontregelde kinderen is bedoeld voor professionals in de jeugdhulp en voor allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de jeugdhulp. Voor de opleiding van pedagogische professionals biedt het boek uitstekend studiemateriaal.

Het is te bestellen via deze link bij Uitgeverij SWP.