Autisme en onderkennen van emoties: Yes!

Onderzoekers van de Universiteit van Kent ontdekten dat volwassenen met autisme, complexe emoties zoals spijt en opluchting bij anderen net zo gemakkelijk kunnen herkennen als mensen zonder de aandoening.
Autisme en onderkennen van emoties: Yes!

Emoties, zoals spijt en opluchting, vereisen een bewustzijn van hoe dingen anders hadden kunnen zijn. 

In een experiment op basis van registratie van oogbewegingen werd deelnemers gevraagd om een verhaal te  lezen waarbij het personage in het verhaal een expliciete beslissing nam en vervolgens een licht negatief of positief resultaat ervoer. 

De laatste zin in elk verhaal bevatte een expliciete opmerking over de gemoedstoestand van het personage die consistent was of inconsistent was met de verwachte gevoelens van spijt of opluchting van het personage (bijv. "... ze voelt zich blij / geërgerd"over haar beslissing. "). De resultaten toonden aan dat volwassenen met ASS niet anders reageren in het verwerken van emoties.   

Deze bevinding belicht een tot nu toe ongekende sterkte in empathie en emotieverwerking bij volwassenen met ASS, die mogelijk gemaskeerd is in eerder onderzoek dat doorgaans is gebaseerd op expliciete, op respons gebaseerde maatregelen om emotionele gevolgtrekkingen vast te leggen, die waarschijnlijk gevoelig zijn voor vraagkenmerken en responsvoorspellingen. Daarom benadrukt deze studie de waarde van het gebruik van impliciete maatregelen die inzicht bieden in de onmiddellijke reacties van mensen op de emotionele inhoud zonder de lopende verwerking te verstoren. 

 

Bron: Universiteit Kent
Bron: Autism Research