Contact| Colofon| Agenda|
JeugdPsychiatrie

De behandeling van angst bij kinderen en jongeren

Op basis van CGT (cognitieve gedragstherapie) en geweldloos verzet

ISBN: 9789088509971
304 pagina's

Prijs: € 54,95
Bestel aantal:

Omschrijving

Dit krachtige handboek voor hulpverleners en ouders biedt bewezen effectieve en methodische strategieën om kinderen te helpen over hun angst heen te komen, zelfs als ze zich verzetten tegen behandeling. In dit boek zijn concrete adviezen voor zowel de therapeutische setting als de huiselijke omgeving te vinden voor uiteenlopende situaties. Wat kun je bijvoorbeeld doen als angst overheerst in het gezin of als er sprake is van schoolangst of schoolweigering. Het boek gaat onder andere in op hoe om te gaan met zeer afhankelijke jongeren, het bieden van ouderlijke ondersteuning en bescherming en het herstellen van de gezagsfunctie, het behandelen van angst met handvatten uit de cognitieve gedragstherapie en geweldloos verzet.

Dit boek is in samenwerking met de Bascule tot stand gekomen.

Vanaf de tweede druk is het boek in zijn geheel gecorrigeerd en er zijn de nodige wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht in de handleiding van het SPACE-programma (hoofdstuk 11). 

Over de auteurs
Eli R. Lebowitz is universitair docent psychologie en psychiatrie in het Yale Child Study Center. Zijn onderzoek en klinisch werk richten zich op angststoornissen bij kinderen en de gezinssituatie van kinderen die last hebben van angst en obsessieve dwangstoornis. Hij heeft een succesvol boek voor ouders gepubliceerd over angst bij kinderen en is de auteur van diverse wetenschappelijke artikelen over angst en CGT.

Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv en oprichter van de Parent Training Clinic in het Schneider Children’s Medical Center in Israël. Hij publiceerde een aantal boeken over kinderpsychologie en over Geweldloos verzet in gezinnen. 

Recensie

“De behandeling van angstige kinderen kon tot nu toe grofweg vanuit twee visies: een gerichtheid op het angstige kind zelf met enige aandacht voor het gezin of vooral een gerichtheid op het gezin. De zeer ervaren psychologen Eli Lebowitz en Haim Omer pleiten voor een integreren van beide visies en bieden een model gebaseerd op het nieuwste en meest relevante wetenschappelijke onderzoek. Ze tonen aan dat het betrekken van ouders (als lekentherapeuten) de effectiviteit van de behandeling verbetert. (…) Een noodzakelijke publicatie voor iedereen die volgens de nieuwste inzichten angstige kinderen hulp wil bieden. De actueelste publicatie over de behandeling van angstige kinderen: een integratie tussen vooral kindgerichte en vooral gezinsgerichte visies.”
– Uit een recensie van NBD Biblion (november 2019)

“De auteurs geven concrete adviezen voor uiteenlopende situaties die te vinden zijn in therapeutische setting en in de huiselijke omgeving. Wat kun je bijvoorbeeld doen als de angst overheerst in het gezin of als er sprake is van schoolangst of schoolweigering.”
- Uit een recensie van Weliswaar.be, februari-maart 2019, nummer 142.