Agenda

3e Jaarcongres Participatie en Herstel

Datum:13 november, 2018
Locatie:Jaarbeurs, Utrecht
Website:http://www.participatieherstelcongres.nl
Beschrijving:Sociale inclusie in stad en wijk
(o)ggz, geestelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en forensische zorg

In een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Ook degenen die te kampen hebben met psychische, sociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het werk in de wijk met deze groep richt zich op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving en op participatie in werk en vrijetijdbesteding. Het valt soms niet mee om hier goed vorm aan te geven.

Het 3e Jaarcongres Participatie en Herstel richt zich daarom dit jaar op de ontwikkeling van sociale inclusie in stad en wijk met aandacht voor ondersteuning van maatschappelijk herstel en sociale inclusie. Dit houdt ook in het tegengaan van stigmatisering en maatschappelijke uitsluiting. Behandeling en begeleiding dienen naadloos op elkaar aan te sluiten en ondersteunend te zijn bij door de cliënt gewenste rollen in de samenleving. Ook aan de kant van de samenleving dient er veel te gebeuren om gastvrijheid te creëren voor mensen die ‘anders’ zijn.

Dagvoorzitter is prof.dr. Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning. Tijdens het plenaire programma komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Prof dr. Floortje Scheepers gaat in op blended psychiatrie en verbinding van psychiatrische zorg met het sociaal domein.
  • Prof.dr. Judith Wolf laat zien hoe krachtgericht werken mensen effectief ondersteunt bij persoonlijk en maatschappelijk herstel. Zij illustreert dit onder andere met voorbeelden uit de maatschappelijke opvang.
  • Petra van der Horst zet uiteen hoe (zelf)stigmatisering uitpakt voor kwetsbare wijkbewoners. Wat werkt om destigmatisering op gang te brengen?
  • Anouk Bolsenbroek vertelt over werken aan een inclusieve samenleving in de gemeente; welke rollen kunnen organisaties van zorg en welzijn in een inclusieve samenleving vervullen?
In de deelsessies wordt verder ingegaan op allerhande aspecten van wijkgericht werken, zoals:
  • Hoe kunt u gerichter handelen in uw (wijk)netwerk?
  • Op welke wijze kunt u maatschappelijke activering in uw wijk vormgeven?
  • Wat is de waarde van gemengde woonprojecten?
  • Hoe vindt zorgafstemming tussen de specialistische GGZ en het sociaal domein plaats?
  • Op welke manier bevordert herstelondersteunende zorg sociale inclusie?
Tijdens dit congres komen actuele ontwikkelingen aan bod, worden nieuwe benaderingen gepresenteerd en pakkende praktijkvoorbeelden gegeven.

Doelgroep:
Professionals werkzaam in: (specialistische) GGZ, maatschappelijke opvang, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, wijkcentra, gemeenten, wijkteams, forensische zorg, reclassering, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en (geriatrische) ouderenzorg.
Professionals werkzaam als: wijkteammedewerker, SPV’er, verpleegkundige, woonbegeleider, sociaal werker, participatiecoach, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, casemanager, maatschappelijk werker, IPS- trajectbegeleider, (buurt)coach, ambulant/persoonlijk begeleider, docent, manager, beleidsmedewerker en ervaringswerker.
Ook welkom zijn: cliënten en familieleden.

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 1 juli 2018 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting en betaalt u €265,50 (excl. btw) voor uw deelname! Snelle beslissers krijgen uiteraard later de mogelijkheid om voorkeuren voor deelsessies op te geven.

Informatie:
Meer informatie en het volledige programma kunt u vinden op de congreswebsite www.participatieherstelcongres.nl