Opstandig, dwars & driftig
Zie mijvoor vol aan
Asperger in meervoud

Nieuwsbrieven:

Schrijf u in en blijf op de hoogte:

ALGEMENE JEUGDPSYCHIATRIE NIEUWSBRIEF

SPECIFIEKE AUTISME NIEUWSBRIEF:
De nieuwe zorgstandaard autisme is beschikbaar. Deze is in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) de afgelopen twee jaren door mensen met autisme, hun naasten en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met autisme, tot stand gekomen. Een zorgstandaard heeft als doel de zorg zo te organiseren dat mensen met autisme ook daadwerkelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben
Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de zintuiglijke prikkelverwerking en op het gebied van filteren en integreren van informatie. Daarnaast ervaren mensen met autisme ook vaak problemen met uitvoerend handelen met name op het gebied van plannen en organiseren. Als onderliggende verklaringen voor deze gedragskenmerken worden problemen met theory of mind, executieve functies en gebrek aan centrale coherentie veel genoemd – maar deze zijn niet voor alle mensen met autisme herkenbaar.
Minister Wiebes heeft spijt van een uitspraak waarin hij refereerde aan autisme. De bewindsman van Economische Zaken zei ruim een week geleden over de aanpak van de problemen door de gaswinning in Groningen: "Daadkracht is goed, maar autisme is dat niet."
DEES is in het leven geroepen en ontwikkeld vanuit Medling. De methodiek richt zich op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. Ouders werken gedurende DEES apart van elkaar aan de-escalatie van hun conflictsituatie, met behulp van lees- en doe-opdrachten en persoonlijke gesprekken met hun eigen DEES-ouderbegeleider.
Er lijkt niet heel veel weerstand tegen de gezamenlijk besluitvorming bij behandeling tussen cliënt en zorgverlener. Niemand is er op tegen, want het verbetert de relatie, het committeert de cliënt, het draagvlak wordt verbeterd, en de gelijkwaardigheid bevorderd. Mooi natuurlijk, maar de praktijk is toch weerbarstiger en gedifferentieerder dan zo op het oog lijkt.
Aanrader: Een compact kinderboekje over de angst van opgroeiende mensen met een autismestoornis om ouders te moeten missen.
Niels Zwikker verzorgt in 2018 (te beginnen op 18 januari) een driedaagse cursus eHealth: De introductiecursus digitale professional: eHealth in Zorg, Welzijn en GGZ is een cursus waarmee deelnemers een duidelijk beeld krijgen van alle eHealth ontwikkelingen en waarin zij leren dit praktisch in te zetten in hun dagelijkse werk.
Het woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf. Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief of hebben moeite met verwerking van informatie. Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend.
In deze 4e druk is nu ook extra aandacht voor onderprikkeling en hoe hiermee om te gaan.
Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend.
Het werk in de wijk met de kwetsbare groep richt zich met name op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving, op maatschappelijk herstel, inclusie en participatie. Het valt soms niet mee om hier goede vorm aan te geven. Deze problematiek staat centraal op een congres op 28 november aanstaande.
Wanneer vertel je je kinderen wat? Hoe leg je uit hoe baby's worden gemaakt? En hoe praat je met een puber over veilige seks? In de tweede aflevering van het BNNVARA-programma Hotel Sophie gaat het over seksualiteit en opvoeding. Een onderwerp dat door veel ouders liever wordt vermeden, maar juist bespreekbaar zou moeten zijn. Hotel Sophie over seksualiteit en opvoeding is donderdag 14 september om 22.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.
Dat geldt in elk geval voor tieners tussen de 10 en 14 jaar in de Verenigde Staten. Het is een wat vreemde vergelijking, maar wel eentje die tot de verbeelding spreekt. Zelfdoding is het piepkleine puntje van een enorme ijsberg aan negatieve emoties....
Naar het effect met de therapie met dolfijnen is onderzoek gedaan, maar dat het werkt is nooit wetenschappelijk bewezen. Toch wint de therapie aan populariteit. Voorstanders zeggen dat patiënten zich beter voelen door het contact met de dolfijnen, waarvan ze rustig worden. Op rtlnieuws.nl vertelt de nu 20-jarige Tim Zijdervelt over zijn ervaringen met dolfijnen.
Met een wetenschappelijk onderbouwde theorie en veel praktijkvoorbeelden wordt in dit boek de rol die het paard kan spelen bij het versterken van executieve functies met behulp van ervaringsleren helder uiteengezet. Sinds 2004 werkt Paulien Rutgers met het ondersteunend inzetten van paarden bij interventies die tot doel hebben om kinderen met specifieke hulpvragen tussen de 4 en 18 jaar te stimuleren zich verder te ontwikkelen.
Het medicijn suramine, in 1916 ontwikkeld om slaapziekte en rivierblindheid te behandelen, blijkt ook de belangrijkste symptomen van autisme te verminderen. Tot die conclusie komen onderzoekers aan de University of California in San Diego op basis van een kleinschalig klinisch onderzoek.
Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk. De geaccrediteerde leergang start in enkele keren per jaar in Utrecht.
Over autismespectrumstoornissen (ASS) bij vrouwen is nog weinig bekend. Wel weten we dat de lijdensdruk bij hen vaak hoger is dan bij mannen met ASS. Doorgaans ervaren zij op verschillende levensgebieden problemen, waardoor het leven voor hen vaak 'hard werken' is. Tijdens dit MiddagSymposium leert u welke factoren van invloed zijn op de diagnose autisme bij meisjes en tegen welke problemen vrouwen met autisme in hun leven aanlopen. Dit MiddagSymposium is in samenwerking met de redactie van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme tot stand gekomen.
Hoe gaan jongeren met autisme om met relaties, intimiteit en seksualiteit? Hierover bestaan verschillende ideeën; van het idee dat jongeren met autisme trager zijn in hun seksuele ontwikkeling, er helemaal niet mee bezig zijn of dat ze vaker ongepast of afwijkend seksueel gedrag laten zien. Dit is het centrale thema van het eerste WTA-Middagsymposium dat zal plaatsvinden op 2 juni in Amsterdam Duivendrecht
De publiekscampagne depressie heeft niet tot een extra instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartsenpraktijk geleid. Dat blijkt uit analyses die het NIVEL heeft gedaan voor het ministerie van Volksgezondheid. De resultaten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd als onderdeel van een overzicht van de verschillende initiatieven rondom depressiepreventie.
De cijfers liegen er niet om: vier op de vijf mensen maken in het leven één of meerdere schokkende gebeurtenissen mee. Van hen ontwikkelt 10% een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Als hulp-, zorg- of dienstverlener heeft u tijdens uw werk regelmatig te maken met cliënten en patiënten die traumatische ervaringen te verwerken hebben. De signalering, begeleiding en behandeling van getraumatiseerde mensen is geen gemakkelijke opgave. Want hoe herkent u een trauma? En wanneer is er wel of geen sprake van psychotrauma?
Wiebes neemt uitspraak over autisme terugMinister Wiebes heeft spijt van een uitspraak waarin hij refereerde aan autisme. De bewindsman van Economische Zaken zei ruim een week geleden over de aanpak van de problemen door de gaswinning in Groningen: "Daadkracht is goed, maar autisme is dat niet."
Het woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf. Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief of hebben moeite met verwerking van informatie. Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend.
Wetenschappelijk bewezen of niet: ervaringsdeskundigen zweren bij dolfijntherapieNaar het effect met de therapie met dolfijnen is onderzoek gedaan, maar dat het werkt is nooit wetenschappelijk bewezen. Toch wint de therapie aan populariteit. Voorstanders zeggen dat patiënten zich beter voelen door het contact met de dolfijnen, waarvan ze rustig worden. Op rtlnieuws.nl vertelt de nu 20-jarige Tim Zijdervelt over zijn ervaringen met dolfijnen.
Een ongeluk. Een verkrachting. Jarenlang seksueel misbruik. Opgroeien in een gewelddadig gezin. Leven in een oorlogsgebied. Allemaal traumatische ervaringen die kunnen zorgen voor een leven met een trauma. Een traumatische gebeurtenis werkt als een sloopkogel. Eentje die ervoor zorgt dat ons centraal zenuwstelsel niet meer werkt zoals het zou moeten werken. Dat we niet meer kunnen slapen, strammer bewegen omdat we continu onze spieren aanspannen, vaker ziek zijn, sneller geïrriteerd raken of in een constante staat van waakzaamheid verkeren.
Zwanger? Slik geen paracetamolHet lijkt een onschuldige pijnstiller, maar Spaanse onderzoekers hebben vastgesteld dat de kans op autisme én de kans op ADHD bij de kinderen die geboren worden sterk toeneemt als de moeder tijdens de zwangerschap paracetamol gebruikt.
Het jongerennetwerk NJR heeft een tour georganiseerd waar jonge ervaringsdeskundigen in gesprek gaan met onder meer ggz-organisaties en scholen. Met hun ervaringen en daarop gebaseerde adviezen hopen ze een positieve verandering teweeg te brengen voor andere jongeren.
Elke maandagochtend vraag ik me af wat het weekend gebracht heeft. Soms is het crisisteam in de weekenden ingeschakeld omdat er iets gebeurd is met een van onze cliënten. De maandagochtend daarop heeft het team dan een debriefing. En in de loop van de dag komen de meldingen dan bij ons binnen. Vandaag niet. Ik kwam vanmorgen in de bus een collega tegen die me vertelde dat er vrijdag paniek was geweest omtrent een baby’tje dat samen met haar moeder op de intensive care van het ziekenhuis was beland.
In zijn Essays on Fashionable Diseases wees de Schotse arts James Makittrick Adair in 1786 op de invloed van een eerder verschenen boek over nervous diseases (van Robert Whytt, 1764). Vóór de publicatie van dat boek, schreef Adair, hadden mensen zelfs geen idee dat ze zenuwen hadden, maar ‘… a fashionable apothecary of my acquaintance, having cast his eye over the book, and having often been puzzled by the enquiries of his patients concerning the nature and causes of their complaints, derived from thence a hint, by which he readily cut the gordian knot – “Madam, you are nervous”; the solution was quite satisfactory, the term became fashionable…’
Negen jonge vrouwen die in hun jeugd mishandeld, misbruikt of verwaarloosd werden vertellen in het boek 'Met sorry maak je dit niet ongedaan' hun persoonlijke verhaal over wat er thuis gebeurde en hoe er al dan niet hulp op gang kwam. Met goede en slechte verhalen als basis, geven zij hun mening en adviezen over wat goede hulp aan mishandelde kinderen inhoudt.
Gemeenten verantwoordelijk maken voor de uitvoering van de jeugdzorg, dat vond bijna iedereen een goed idee. In de praktijk blijkt de decentralisatie nadelig voor de instellingen die de meest complexe zorg geven. „Er is een regievacuüm.”, aldus Arthur Schellekens, directielid van Jeugdzorg Nederland.
27 mrt 2018
Meervaart, Amsterdam
17 apr 2018
Meervaart, amsterdam
11 sep 2018
Spant, Bussum

In deze column lees je iedere maand een film- of boekbespreking voor de therapeutische praktijk van Marieke Nijmanting, psycholoog en econoom. Zij schreef het boek Casussen voor de therapeutische praktijk, waarin 99 boek- en filmbesprekingen gerangschikt zijn rondom psychologische thema’s.
 
Deze maand:

Abel
Alex van Warmerdam (NL, 1986)