Agenda

Congres Residentieel Vakmanschap

Datum:11 maart, 2020
Locatie:De Veerensmederij, Amersfoort - Soesterweg 330, 3812 BH, Amersfoort
Website:http://residentieelvakmanschap.nl
Beschrijving:

Hoe maak je residentieel zinvol, de stand van zaken


De aanpak van jongeren met gedragsproblemen brengt hun behandelaars, maar ook ouders thuis en leerkrachten op school niet zelden in een uitzichtloze situatie. Ouders en leerkrachten zijn soms ten einde raad en uiteindelijk komt bij de jongeren met de meest complexe problematiek een uithuisplaatsing in beeld. Het is niet altijd een dankbare taak om deze jongeren in de context van zo’n uithuisplaatsing te moeten behandelen. Toch is er alle reden om trots te zijn op het vakmanschap van de residentiële hulpverlener. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar op en er komt steeds meer kennis beschikbaar voor de aanpak van deze speciale groep jongeren die niet alleen behoefte heeft aan extra structuur en toezicht, maar ook aan liefdevolle zorg en bescherming.

Tijdens dit congres worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken wat betreft de kennis en kunde op het gebied van residentiële behandeling. Niet alleen worden de nieuwste theoretische inzichten gedeeld, maar ook is er specifieke aandacht voor een vertaalslag naar het werk in de praktijk.

Meer informatie en het volledige programma kunt u nalezen op de congreswebsite www.residentieelvakmanschap.nl