**UITVERKOCHT** 2e editie WTA Symposium: Autisme en vrouwen

Over autismespectrumstoornissen (ASS) bij vrouwen is nog weinig bekend. Wel weten we dat de lijdensdruk bij hen vaak hoger is dan bij mannen met ASS. Doorgaans ervaren zij op verschillende levensgebieden problemen, waardoor het leven voor hen vaak 'hard werken' is. Tijdens dit MiddagSymposium leert u welke factoren van invloed zijn op de diagnose autisme bij meisjes en tegen welke problemen vrouwen met autisme in hun leven aanlopen. Dit MiddagSymposium is in samenwerking met de redactie van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme tot stand gekomen.

Programma:

12.30 uur - Inloop

13.30 uur - Opening

13.45 uur - De blinde vlek voor autisme bij meisjes in kaart gebracht - Factoren van invloed op de diagnose autisme bij meisjes
Kirstin Greaves-Lord, hoofd onderzoeksprogramma autisme, Erasmus MC-Sophia en Yulius 
Tijdens deze lezing zullen onderzoeksresultaten besproken worden over factoren die van invloed zijn op het al dan niet stellen van de diagnose autismespectrumstoornis bij meisjes. Aan de hand van enkele casussen zal het klinische beeld dat past bij de onderzoeksresultaten worden geïllustreerd.

14.30 uur - Pauze 

15.00 uur - Autisme bij vrouwen op de verschillende levensgebieden
Dr. Annelies Spek, hoofd van het Autisme Expertisecentrum in Eemnes. Voorzitter van de zorgstandaard Autismespectrumstoornissen, redactielid van de Psycholoog en Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, en consulent Pieter Baan Centrum en het CCE. 
Tijdens deze lezing wordt, mede aan de hand van filmpjes, ingegaan op enkele levensgebieden van vrouwen met autisme en welke problemen zij daarin ervaren. Daarnaast komt het onderwerp trauma aan de orde en hoe dit van invloed kan zijn op vrouwen met ASS.

15.45 uur - Discussie

16.15 uur - Borrel en nazit

 

 
Informatie: Autismesymposia
 Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.