Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek zijn in de literatuur en in behandelvormen veelal gescheiden gebieden. Er zijn veel aanwijzingen dat aan bijna alle persoonlijkheidsstoornissen vroegkinderlijke traumatisering ten grondslag ligt. Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek zou het dan ook logischer zijn om naast het versterken van een functionele coping, ook de onderliggende vroegkinderlijke traumatisering te bewerken door middel van traumaverwerking. Immers die vroegkinderlijke traumatisering veroorzaakt de disfunctionele coping en de herinneringen daaraan houden die coping in stand.
Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

Drs. Martijn Stöfsel behandelt dit thema in zijn plenaire bijdrge tijdens het jaarlijkse traumacongres  op 31 maart aanstaande.

 

In deze plenaire inleiding wordt kort een overzicht gegeven van de literatuur, waarin het verband tussen trauma en persoonlijkheidsproblematiek wordt gelegd. Vervolgens wordt middels een plenaire demonstratie dit verband gedemonstreerd.
Tenslotte wordt het model van de interventiecirkel gepresenteerd, dat geeft een overzicht over de in te zetten behandelinterventies bij complexe problematiek.

Leerdoelen bij deze lezing:
Deelnemer krijgt

  • Inzicht in het onderscheid tussen (complex) trauma en persoonlijkheidsproblematiek, plus de relevantie daarvan voor diagnostiek en de behandeling.
  • Kennis over en toepassing van de interventiecirkel.
  • Inzicht in wanneer welke verwerkingstechniek geïndiceerd is.

 

Informatie over programma en inschrijven via de website
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.