Agenda

Thuiszitterscongres

Datum:28 juni, 2018
Locatie:Spant, Bussum
Website:http://www.thuiszitterscongres.nl/
Beschrijving:De thuiszittersproblematiek is de afgelopen jaren steeds meer op de agenda gekomen. De aantallen lopen op in plaats van af. Ligt u daar ook wakker van? Wat kunt u daar aan doen? En gaat het lukken ons lukken om het aantal thuiszitters terug dringen en dit probleem goed aan te pakken?

Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Hoe kunnen we samen het aantal thuiszitters terug dringen, wat is het vertrekpunt, wat is er voor nodig om ècht in beweging te komen, welke acties/aanpassingen zijn er nodig om dit te bewerkstelligen?

Welke aanpak werkt en wat werkt niet? En hoe kan de aanpak verbeterd/verscherpt worden?
Welke (succes) factoren van ouders werken mee aan het oplossen van probleemsituaties, kan je maatwerk regelen? Wat is daar voor nodig? Door het uitwisselen van kennis en de ruimte voor verschillende perspectieven, krijgt u inzicht op diverse vraagstukken.

Het programma bestaat uit vier plenaire lezingen. Bart van Kessel (Gredragwerk), Mark Weghorst (Ouders & Onderwijs), Hermien Jacobs & Pieter Schoenmakers (Ingrado) èn Marc Dullaert (aanjager van het Thuiszitterspact) lichten o.a. toe wat we tot nu toe weten van thuiszitters, wat de belangrijkste succesfactoren zijn van de aanval op de thuiszittersproblematiek en wat de verander-ideeën van ouders zijn.

In twee deelsessierondes zijn verschillende workshops te volgen die diverse trajecten en thema’s laten zien. Er zijn veel projecten en initiatieven die de thuiszittersproblematiek proberen op te vangen. U ziet wat dit aanbod biedt aan oplossingen, maar ook waar de hiaten liggen.