Agenda

Preventiecongres

Datum:25 januari, 2018
Locatie:Meervaart, Amsterdam
Website:http://www.preventiecongres.nl/
Beschrijving:Op 25 januari 2018 organiseert GZNDHDSZRG (partner van Uitgeverij SWP en Logacom) het Preventiecongres. Het programma is ontwikkeld door Paul van der Velpen, voormalig algemeen directeur GGD Amsterdam-Amstelland en auteur van het boek Het preventie-ultimatum dat in januari 2018 verschijnt. Het programma biedt 's ochtends achtergrondinformatie en kennis van preventie vanuit verschillende disciplines, in de middag is vooral aandacht voor preventie in de politiek.

Tijdens dit congres wordt aandacht besteed aan onder andere drie preventiepeilers: Opvoeding, Ongezond gedrag en Opvoeding. Sprekers die aan het woord komen zijn:

  • drs. Paul van der Velpen, tot 1 juli 2017 algemeen directeur, GGD Amsterdam-Amstelland
  • prof.dr. Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU Amsterdam
  • prof.dr. Aartjan Beekman, hoofd afdeling Psychiatrie bij VUmc Amsterdam en Lid Raad van Bestuur ban GGZ inGeest
  • prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de VU Amsterdam
  • prof.dr. Alex Burdorf, Hoogleraar determinanten van volksgezondheid Erasmus MC te Rotterdam

De middag sluiten we af met het debat Werk mee aan het Preventie-akkoord
In het regeerakkoord staat: "Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties".
Tijdens het congres formuleren we vanuit verschillende disciplines concrete maatregelen voor het Preventie-akkoord en gaan we samen met u in debat over de mogelijke acties. Panelleden zijn onder andere:

  • Ali Rabarison, Directeur Beleid Integratie en participatie, VNG
  • Hugo Backx, Directeur, GGD GHOR Nederland
  • Erik van der Burg, Wethouder Zorg & Welzijn, Gemeente Amsterdam
  • Wim van der Meeren, voorzitter Raad van Bestuur, zorgverzekeraar CZ

Naast de plenaire lezingen zijn er deelsessies te volgen. Thema's en onderwerpen die aan bod komen zijn: aanpak obesitas en overgewicht, sociale marketing, tabakspreventie en invloed van de leefomgeving op beweging

Meer informatie en het volledige programma kunt u nalezen op de congreswebsite: www.preventiecongres.nl