Adviezen van jongeren aan ggz en onderwijs

Het jongerennetwerk NJR heeft een tour georganiseerd waar jonge ervaringsdeskundigen in gesprek gaan met onder meer ggz-organisaties en scholen. Met hun ervaringen en daarop gebaseerde adviezen hopen ze een positieve verandering teweeg te brengen voor andere jongeren.

In een filmpje vertelden vijf ervaringsdeskundigen eerder al open en eerlijk hoe zij hun tijd in de jeugd-ggz hebben beleefd en wat er volgens hen beter kan in deze sector. NJR heeft samen met hen in opdracht van het ministerie van VWS gekeken naar de grootste knelpunten én bijbehorende oplossingen vanuit het perspectief van jongeren. 

Belangrijke punten die naar voren zijn gekomen:

  • Bestrijden van stigma en taboe door middel van voorlichting en online platforms
  • Jongeren betrekken in hun eigen behandeling en toekomstplannen (‘eigen wensen en grenzen’)
  • Werken aan maatwerk en samenwerking binnen het onderwijs, om mogelijkheden te creëren wanneer jongeren vastlopen op school
  • Bieden van begrip door vertrouwenspersonen in nazorg: ervaringsdeskundigen in wijkteams en laagdrempelige inloopfaciliteiten
  • Bestrijden van onwetendheid en onbegrip over psychische problemen binnen het onderwijs, door middel van informatie en voorlichting

Organisaties kunnen zich nog aanmelden voor de tour via ciliadaemen@njr.nl. Meer informatie vindt u op www.njr.nl/jeugdggz.


Bronnen: Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie en NJR
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.