WRITEjunior

Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar (plus instructie-DVD)
Sacha Lucassen, Saskia van der Oord
ISBN: 9789088503504
96 pagina's

Prijs: € 27.50
Bestel aantal:


Deze uitgave is eerder uitgegeven onder ISBN: 9789066659421

Het aantal kinderen en adolescenten dat te maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Te denken valt aan een ongeluk, de dood van een familielid, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of het getuige zijn van geweld binnen het gezin. Kinderen en adolescenten kunnen ten gevolge hiervan allerlei klachten ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Soms zijn de klachten zo ernstig en langdurig dat er sprake is van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij PTSS is er sprake van het weer terugkomen van beelden, gevoelens en gedachten aan de gebeurtenis, het vermijden van plekken, personen en dingen die doen denken aan de gebeurtenis en verhoogde prikkelbaarheid. Het is van groot belang om kinderen en adolescenten te behandelen voor deze klachten omdat deze anders tot een langdurige en ernstige verstoring van de ontwikkeling kunnen leiden.

Sacha Lucassen heeft - gebaseerd op haar jarenlange ervaring met het behandelen van kinderen met PTSS - een behandeling ontwikkeld waarbij de kinderen het verhaal van hun traumatische ervaring opschrijven met behulp van de computer. Het is een vorm van cognitief gedragstherapeutische behandeling, een wetenschappelijk gefundeerde behandeling, en is geschikt voor zowel kinderen die eenmalig als voor kinderen die meerdere malen aan een traumatische gebeurtenis zijn blootgesteld. De belangrijkste onderdelen van de behandeling zijn exposure (kinderen de traumatische gebeurtenis laten herbeleven, maar op een manier dat ze er tegen kunnen), cognitieve herstructuring (kinderen op zo’n manier tegen de gebeurtenis aan laten kijken, dat hun gedachten erover veranderen) en social sharing (het delen van de ervaring met belangrijke anderen). De behandeling wordt zowel door de kinderen en jongeren als door behandelaars als niet belastend ervaren. Daarnaast is de behandeling kortdurend en blijkt uit onderzoekt effectief te zijn.

Dit protocol is een heldere leidraad voor therapeuten die met kinderen met PTSS werken, en geeft veel praktische, uitgewerkte voorbeelden. Zo zijn er specifieke secties voor kinderen die seksueel misbruikt zijn, een dierbare hebben verloren, of een ouder hebben die een psychiatrische stoornis heeft. De bijgevoegde instructie-DVD (2 uur) laat diverse voorbeelden van deze behandeling zien, uitgevoerd en toegelicht door ervaren therapeuten. Het protocol richt zich specifiek op de praktische toepasbaarheid in de klinische praktijk.

Het protocol is wetenschappelijk onderzocht, met behulp van de Universiteit van Amsterdam en GGZ Dijk en Duin met subsidie van de Stichting Kinderpostzegels.

"In het digitale tijdperk sluit dit behandelprotocol prima aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Een echte aanwinst voor de praktijk"
Drs. C. de Roos, coördinator Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd, GGZ Rivierduinen, Leiden.

"....Het protocol beperkt zich niet tot de behandeling van posttraumatische stressstoornis in strikte zin. Naast Type I en Type II trauma wordt ook beschreven hoe deze behandeling toepasbaar is bij verwerken van het verlies van een dierbare en bij de verwerking van ernstige psychiatrische problematiek van ouders .... er is rekening gehouden met de leeftijd en de ontwikkelingsfase waar het kind zich in bevindt. Een 4-jarige kleuter heeft nu eenmaal een andere benadering nodig dan een 14-jarige puber..."
Prof.dr. P.M.G. Emmelkamp, Programmagroep Klinische psychologie, Universiteit van Amsterdam

"Voor de (psychotherapeutische) hulpverlening aan kinderen met een trauma of andere verwerkingsproblemen is dit boek een must."
NBD Biblion